رونق تولید ملی | جمعه، ۹ اسفند ۱۳۹۸

فی فی و دوستان (تاب بازی) - نمایش محتوای تلویزیون

 

 

برنامه های سیما

فی فی و دوستان (تاب بازی)

فی فی و دوستان (تاب بازی)


 

فی" فیل کوچولو داستان ما یک روز تو جنگل مشغول تاب بازی بود. که از تاب می افتد و به شدت زخمی می شود. مادر "فی فی" که پزشک جنگل است به حیوانات سرکشی کرده و آنان را مداوا می کند. کرگردن جنگل ما به دلیل بی احتیاطی یکی از درختان را کنده و به توصیه پزشک جنگل که مشغول مداوا او می باشد. اعلام می کند که باید طبق مقرارت جنگل با او رفتار شود و تصمیم می گیرد او را جریمه نماید و او را مجبور به پرداخت پول یک درخت کرده و وقتی که شاخ او را درمان کرد می بایست یک درخت کاشته و از آن مراقبت نماید و تعدادی از حیوانات جنگل از جمله "فی فی"، گاو و خود کرگدن به دلیل حفظ درختان به عنوان محافظین درخت منسوب می شوند و سپس به تمام بچه ها یادآوری نموده تاب را از درختان باز نمایند و دیگر هیچ وقت هیچگونه طنابی به درختان بسته نشود و بچه ها فوری به بازکردن طناب ها و جمع آوری تاب مشغول شده و بچه ها و کرگدن از کاری که انجام داده اند بسیار خوشحال و شادمان می شوند و هر روز کرگدن به درخت آب می دهد و از آن نگهداری می کند تا آسیبی نبیند.

عوامل برنامه:

تهیه کننده و کارگردان: نرگس رستمی معز

نویسنده: نرگس رستمی معز

موسیقی: فرید آریانژاد

مونتاژ: نرگس رستمی معز

مدیر تولید: رضا یکتا

مدیر دوبلاژ: سروه کمندی

بیت و نثر: مهدی ورمزیار