جهش تولید | دوشنبه، ۶ بهمن ۱۳۹۹

فتنه گران مزدوران دشمن هستند - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

فتنه گران مزدوران دشمن هستند

دانلود

رهبر انقلاب: آن کسانی که ندای تفرقه بین شیعه و سنی را سر می دهد، چه شیعه باشد چه سنی، مزدور دشمن است.