سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | چهارشنبه، ۲ تیر ۱۴۰۰

غنچه گل - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

غنچه گل

دانلود

دست را بر طناب میگیرد
بچه را از رباب میگیرد

دست و پا میزند علی اصغر
تیر دارد شتاب می گیرد

 

مگر این حنجرِ بهم خورده
چند تا قطره آب میگیرد؟

از سوال نکرده اش حنجر
به سه صورت جواب میگیرد

آه از غنچه ی گلی این بار
تیر دارد گلاب میگیرید

تیر, این طفل را که شش ماه ست
نه که از شیر…. از آب می گیرد

اتفاقی عجیب افتاده
زن که از زن حجاب می گیرد

تا که اصغر سوار عرش شود
خود آقا رکاب میگیرد

شعر: مهدی رحیمی زمستان