رونق تولید ملی | چهارشنبه، ۳۰ بهمن ۱۳۹۸

غار کرفتو - نمایش محتوای تلویزیون

 

 

برنامه های سیما

غار کرفتو

غار کرفتو


کرفتو کلید خورد

شبکه استانی سیمای کردستان به معرفی غار کرفتو می پردازد ؛ مستند کرفتو را فرزاد وحدانی کارگردانی می کند و مظفر پرتواندازان تصویربردار و نورپرداز آن است ؛ شناسایی گوشه ای از تاریخ و تمدن ایران زمین ، بیان ویژگی های فرهنگی ، نوع معماری غار ، پرداختن به جنبه ی صنعت توریسم ، ویژگی هنری و تاریخی غار کرفتو و همینطور جذابیت های این سازه ی ارزشمند تاریخی ، در مستند "غار کرفتو"  نمایانده خواهد شد . قبلاً تحقیق کرفتو به همت واحد تحقیقات صداوسیمای کردستان انجام شده است و این مستند بر اساس آن پژوهش تولید خواهد شد .