جهش تولید | سه‌شنبه، ۷ بهمن ۱۳۹۹

عملیات والفجر 4 قسمت چهارم - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

عملیات والفجر 4 قسمت چهارم

Loading the player...

دشت وسیع و دره شیلر میان شهر مرزی بانه و مریوان با فرورفتگی خاصی که از خاک عراق به داخل ایران دارد ، در گذشته و در تاریخ جنگ تحمیلی منطقه مهمی به شمار می‌رفت. بلندی‌های سورن، سورکوه و کانی مانگا در دهانه این دشت قرار دارند.

عملیات والفجر 4 در سه مرحله و با هدف وصل این بلندی ها به یکدیگر در خط خودی، از روز 27 مهرماه 1362 به مدت 33 روز در منطقه جبهه شمالی سلیمانیه و پنجوین انجام شد.

حمله ساعت 24 و با رمز یا الله ... با الله ... یا الله در منطقه‌ای به وسعت صدها کیلومتر مربع آغاز شد. نیروها در دو محور بانه و بلندی‌های‌ لری، گرمک، کنگرک و در محور مریوان و بلندی های پنجوین به نام زله ، مارو و خلوزه به پیشروی پرداختند.

در مرحله دوم پس از گذشت دو روز از مرحله نخست، بلندی های سورن و کانی مانگا و چندین نقطه دیگر آزاد شد، اما بر اثر پاتک‌های دشمن روی قله های کانی مانگا، برخی از مناطق دست به دست شد و نهایتا در اشغال دشمن باقی ماند.

مرحله سوم عملیات روز 2 آبان ماه 1362 به اجرا درآمد سپاه پاسداران تنها با 25 گردان وارد عمل شد و در مجموع 1000 کیلومتر مربه شامل 300 کیلومتر مربع از اراضی ایران و 700 کیلومتر مربع از اراضی عراق آزاد شد و معابر نفوذی گروهک های نفوذی ضد انقلاب به داخل ایران در دره شیلر مسدود گردید.

این عملیات را 8 تیپ و دو گردان از سپاه و 1 لشکر پیاده از ارتش به انجام رساندند . فرآیند این عملیات، تصرف پیشرفتگی دشت شیلر، شهر و پادگان پنجوین و گرمک عراق و تسلط بر 13 شهر و روستای عراق ، همراه با 19000 تن کشته و زخمی و اسیر و نابودی ده‌ها گردان و گروهان کماندویی و مخصوص دشمن بود.

دستاورد دیگر این عملیات خارج ساختن شهر مریوان از زیر دید و تیر دشمن و فراهم سازی مقدمات عملیات بعدی در استان سلیمانیه عراق بود.

موقعیت منطقه عملیاتی:

دشت شیلر با فرورفتگی خاص خود ، واقع در مرز دو کشور ایران و عراق و در حد فاصله دو شهر مریوان و بانه قرار دارد. این منطقه از جمله مناطقی است که طی قرارداد 1975 الجزایر ، به دلیل وجود ارتفاعات جانبی آن به شکل مرزبور ( فرو رفتگی در داخل خاک ایران ) تعیین شد.

از جمله مهمترین ارتفاعات این منطقه سورن ، سورکوه و کانی مانگا است که دهانه دشت شیلر را تشکیل می دهد. همچنین در دشت شیلر ، شهر پنجون قرار دارد که ارتفاعات مشرف بر آن پنجون یا زله نامیده می شود.

ضمناً شهر پنجون عراق، شهر نظامی است که مدتها قبل از عملیات والفجر4 از سکنه بومی تخلیه شده بود. دشمن نیز با اطلاع از عملیات والفجر4 و خصوصاً هنگام دستیابی بر ارتفاعات مشرف بر شهر، بخش عمده از شهر را منهدم نمود و به ویژه تابلوها و نشانه‌هایی که حاکی از موجودیت شهر بود، از میان برد.

اهداف عملیات:

اهداف از عملیات والفجر 4، اتصال ارتفاعات سورن به سورکوه بود که نتایج زیر را در پی داشت:

 • تصرف پیشرفتگی دشت شیلر تا بدین وسیله ، گذشته از کوتاه شدن خط پدافندی ، در نیروهای پدافندی صرفه جوئی بعمل آید.
 • مسدود ساختن راه تردد ضد انقلاب که عمدتاً از دشت شیلر انجام می شد.
 • تصرف شهر پنجون عراق.
 • تصرف پادگان پنجون و کرمک عراق.
 • تسلط بر 13 شهر و روستای عراق.
 • انهدام نیروهای دشمن.
 • خارج کردن شهر مریوان از زیر دید و تیر دشمن.
 • فراهم سازی مقدمات عملیات در استان سلیمانیه عراق.

طرح مانور:

با در نظر گرفتن ارتفاعات یاد شده و تسلط بر هر کدام قسمتی از اهداف این عملیات را تأمین می نمود. عملیات از دو محمو عمده که یکی از آنهابانه و دیگری مریوان بود ، طراحی گردید.

 • مرحله اول مانور: در محور بانه تأمین ارتفاعات لری ، گرمک و کنگرک و در محور مریوان ارتفاعات پنجون ، مارو وخلوزه هدف بود.
 • مرحله دوم مانور: تصرف ادامه ارتفاعات سورت و کانی مانگا بود که عملیات را تکمیل نمود و ارتفاعات سورن و سورکوه را به هم متصل می کرد.
 • سازمان رزم هم عبارت بود از: 8 لشکر و 2 تیپ از سپاه پاسداران و 1 لشکر پیاده از ارتش.

تلفات دشمن:

با انجام این عملیات 200 تن از رزمندگان اسلام از اسارت افراد ضد انقلاب بیرون آمدند. ارتش عراق در طول این عملیات 10 فروند هواپیما، یک فروند هلیکوپتر، بیش از 90 دستگاه تانک و نفربر زرهی ، 200 دستگاه خودرو و انبوهی از سلاح و مهمات خود را از دست داد و 5 دستگاه تانک و نفربر، 10 دستگاه لودر و بولدوزر ، 200 دستگاه خودرو سبک و سنگین، 20 قبضه سلاح ضد هوایی سام 7، مقداری وسایل مخابراتی، مهمات و سلاح های سبک و سنگین از دشمن به غنیمت نیروهای ایرانی در آمد.

در این عملیات سردار علی رضاییان فرمانده قرارگاه مقدم حمزه سدالشهدا در منطقه به شهادت رسید.

خلاصه گزارش عملیات:

 • نام عملیات : والفجر 4
 • زمان اجرا : 27/7/1362
 • مدت اجرا : 33 روز
 • مکان اجرا : منطقه شمالی شهر پنجوین عراق در جبهه شمالی جنگ
 • رمز عملیات : یا الله ... یا الله ... یا الله
 • تلفات دشمن : 19000 نفر کشته ، زخمی و اسیر
 • ارگان های عمل کننده : سپاه و ارتش

 

Valfajr 4 operations

Schiller valley between the Great Plains and the border city of Marivan, Baneh and a special bread from Iraq into Iran in the past and was considered an important area in the history of war. Severn Heights, Surkuh and manga at the mouth of the plain with the mineral.

Valfajr 4 operations in three stages with the aim of connecting to one another in the long line of self, of 27 October 1362 and 33 days in the north of Sulaimaniyah and was Panjwin.

After 24 hours, or Allah ... Allah ... Allah and password in an area of hundreds of square kilometers began. Bane forces in two axes and lows Larry, Garmak, Kangarak and the long axis of Panjwin Marivan called Zillah, and Morro Khlozeh paid in advance.

In the second stage, after two days of the first phase, Severn Heights and minerals manga and was released several other points, but by the enemy on top of mineral Patkhay manga, some of the areas occupied by the enemy's hands, and finally remains .

The third phase operation on 2 November 1362 was carried out. Iranian Revolutionary Guards into action only with 25 battalions, totaling 1,000 kilometers including 300 square kilometers of land Mrbh Iran and Iraq 700 square kilometers of land released and passages penetrating counterrevolutionary groups inside Iran's influence in the valley Schiller was closed.

This brigade and two battalions of army operations 8 and 1 Infantry Division of the army did. The process of the operation, seizing advanced Schiller plain, the city and garrison Panjwin and Garmak Iraq and dominate the 13 towns and villages in Iraq, with 19,000 killed and wounded and captured and destroyed dozens of battalions and a commando group and for the enemy.

Another achievement of the vision and the enemy's fire operations outside the town of Marivan and preparations for the next operation in the province of Sulaimaniya, Iraq.

Position operating area:

Schiller plain with its own niche, located on the border between Iran and Iraq in the two cities are Marivan and Baneh. This area is one of the areas during the 1975 Algiers, because the side elevation was determined.

Among the most important heights in this area Soren, Surkuh and manga mineral that makes up the mouth of the plain Schiller. Schiller also plain, is that the heights overlooking the city Penjweny Penjweny or called Zillah.

Meanwhile, the city Penjweny Iraq, a military town long before the Fajr 4 of Aborigines was discharged. Valfajr 4 enemies with knowledge of the operation, especially when reaching the heights overlooking the city, destroyed much of the city and especially the signs and symptoms that indicate the existence of the city was destroyed.

Operation objectives:

The objectives of Operation Fajr 4, connection to Surkuh Severn Heights, which led to the following conclusions:

• possess advanced Schiller plain so that, in addition to shortening the defensive line, the defensive forces be taken to save.

• block the anti-revolutionary movement that Schiller was done mainly plain.

• occupation of Iraq Penjweny.

• garrison Iraq Penjweny and pinworms.

• mastery of the 13 towns and villages in Iraq.

• destruction of enemy forces.

• outside the town of Marivan of the vision and shooting enemy.

• preparations for operations in Iraq.

Exercise plan:

Considering the heights above and dominate any part of the objectives of the operation were provided. Operations of two major Mahmoud was one of Nhabanh and other Marivan, was designed.

• The first stage of the maneuver: in the Highlands meet Larry Bane, Garmak and Kangarak and in the highlands Penjweny Marivan, Morrow and Khlozeh goal.

• The second phase of the maneuver: sorting and mineral manga that capture more high-altitude operations completed and connected to the Severn and Surkuh.

• combat organized as follows: 8 and 2 Brigade of the Iranian Revolutionary Guards Corps and the 1st Infantry Division of the Army.

Enemy casualties:

By doing this operation 200 Islamic forces of counter-revolution came out of captivity. Iraqi army during the operation 10 aircraft, a helicopter, more than 90 tanks and armored personnel carriers, 200 vehicles and a host of weapons and their ammunition and lost 5 tanks and armored personnel carriers, 10 loaders and bulldozers, 200 light and heavy vehicles, 20 anti-aircraft guns Sam 7, some telecommunications, light and heavy weapons of the enemy were captured by Iranian forces.

The operation commander Sardar Ali Rezaeian first base Martyrs Hamza was killed in the area.

Summary of operations:

• Operation: Fajr 4

• Runtime: 07/27/1362

• Duration: 33 days

• Place: North area on the northern front of the war in Iraq Panjwin

• Password Operation: or Allah ... Allah ... Allah

• enemy casualties: 19,000 killed, wounded and captured

• acting organs: Army

 

 جواب‌های شاخه ای نویسنده تاریخ
با سلام و تشکر بهتر است مدت زمان فیلم و حجم آن... رضا ۱۳۹۷/۰۹/۱۸ ۱۰:۰۴
با سلام، ممنون از پیشنهادتون kurdistan.irib.ir ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ۱۱:۱۶

kurdistan.irib.ir
با سلام، ممنون از پیشنهادتون
0 (0 آرا)
پست شده در ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ۱۱:۱۶ در پاسخ رضا
رضا
با سلام و تشکر
بهتر است مدت زمان فیلم و حجم آن نوشته شود تا بدانیم می توانیم آنرا دانلود کنیم یا خیر.
0 (0 آرا)
پست شده در ۱۳۹۷/۰۹/۱۸ ۱۰:۰۴