رونق تولید ملی | دوشنبه، ۲۹ مهر ۱۳۹۸

عمليات نصر 7 - نمایش محتوای تلویزیون

 

 

برنامه های سیما

عمليات نصر 7

عملیات های دفاع مقدس

عمليات نصر 7

اهداف عمليات

- خارج كردن منطقه عمومي سردشت از ديد و تير دشمن.

- ايجاد خط مناسب پدافندي در نوار مرزي .

- زير ديد و تير قرار دادن شهر قلعه ديزه عراق.

- مهار تردد عناصر ضد انقلاب در محور سردشت.

حضور دشمن روي ارتفاعات منطقه سردشت – به ويژه ارتفاع دوپازا – نه تنها استقرار نيروهاي خودي را در منطقه با مشكلات زيادي مواجه مي كرد، بلكه با زيرپوشش قرار دادن عناصر ضد انقلاب، تردد آنها را نيز تسهيل مي نمود. بر همين اساس، انجام عمليات به منظور رفع اين معضل در دستور كار فرماندهي سپاه پاسداران قرار گرفت.

موقعيت منطقه

سلسله ارتفاعات دوپازا (2791)، كه از بلندترين ارتفاعات منطقه محسوب مي شود، در 13 كيلومتري جنوب سردشت و در نوار مرزي واقع است. اين ارتفاعات از شمال به دو ارتفاع اسپيدان و بفلت؛ از جنوب به ارتفاعات لك لك، شهيد زين الدين، فرفري و كله قندي؛ از شرق به كوه هاي رستم آليان و كاني رش و از غرب به دشت و شهر قلعه ديزه عراق محدود مي شود.

استعداد دشمن

مسئوليت پدافند از اين منطقه بر عهده تيپ 97 پياده از لشكر 24 عراق بود كه بعد از عمليات نصر 5، اين تيپ با چند گردان از تيپ هاي 81 و 18 پياده و نيز گردان 49 تانك – كه در احتياط لشكر 24 بود – تقويت شد.
با شروع عمليات، يگان هاي زير نيز وارد منطقه عمليات گرديدند:

- تيپ هاي 71، 29، 78، 505 و 439 پياده.

- تيپ 17 زرهي.

- يك گردان كماندويي از سپاه يكم.

- دو گردان كماندويي از سپاه پنجم.

- يك گردان كماندويي از سپاه 24.

- يك گروهان كماندويي از سپاه 28.

هم چنين، توپخانه دشمن به استعداد حدود شش گردان بود.

سازمان رزم خودي

قرارگاه قدس:

- لشكر 27 محمد رسول الله (ص) به استعداد 5 گردان.

- لشكر31 عاشورا به استعداد 3 گردان.

- تيپ مستقل 18 الغدير به استعداد 2 گردان.

- تيپ مستقل 29 نبي اكرم(ص) به استعداد 3 گردان.

هم چنين، هفت گردان توپخانه از سپاه و دو گردان توپخانه از ارتش تحت امر قرارگاه قدس بودند.


طرح عمليات

عمليات مي بايست در حدفاصل ارتفاعات دوپازا و تپه شاه مراد و در دو مرحله انجام شود. در مرحله اول، تصرف ارتفاعات دوپازا و يال هاي آن، تپه شاه مراد و يال ارتفاعات بلفت – واقع در خاك ايران – مورد تأكيد قرار گرفت.
در مرحله دوم نيز تصرف ارتفاعات بلفت – واقع در خاك عراق – در دستور كار بود. هم چنين، نيروها مي بايست از سه محور زير وارد عمل شوند:

محور 1: شمال تپه شاه مراد.

محور 2: از قله اصلي دوپازا به سمت جنوب.

محور 3: از سمت راست قله دوپازا تا يال بلفت خودي در شمال دوپازا.

شرح عمليات

ساعت 24 روز 13/5/1366 يگان هاي عملياتي از خط پدافندي خودي حركت كرده و بر اساس طرح مانور مي بايست رأس ساعت 2 بامداد درگيري را آغاز نمايند. در ساعت مقرر، به علت پرتاب منور و نيز تيراندازي دشمن درون شيارها هيچ يك از يگان ها براي شروع درگيري آماده نبودند. اين وضعيت ادامه داشت تا اين كه در ساعت 30: 2 عمليات با رمز مبارك «يا زهرا(س)» در محور 3 آغاز شد. پنج دقيقه بعد نيروهاي دو محور ديگر نيز با دشمن درگير شدند.

در حالي كه نيروهاي دشمن پس از اندك مقاومتي عقب نشيني مي كردند، قواي خودي با موفقيت در سراسر خط به پيش مي رفتند. در اين ميان، نيروهاي محور3 ، ساعت 50: 2 هنوز نتوانسته بودند ارتفاع سمت راست قله اصلي را كه نقطه الحاق آنها با نيروهاي محور 2 بود، تصرف كنند. نيروهاي محور 1 نيز قسمت عمده اي از اهداف خود را تصرف كرده و در حال پاكسازي بودند.

در ساعت 40: 3 با تصرف ارتفاعات سمت راست قله دوپازا، الحاق محورهاي 2 و 3 انجام شد. اين در حالي است كه دشمن روي سه ارتفاع ديگر محور 3 همچنان در حال مقاومت بود. حدود ساعت 6 يكي از ارتفاعات مذكور (چهارمين ارتفاع در منتهي اليه شمال دوپازا) توسط نيروهاي محور 3 تسخير شد. در همين زمان، قواي محور 1 نيز مابقي اهداف خود را تأمين كرده و سپس روي يال دوپازا مستقر گرديدند.

در ساعت 8 نيروهاي محور 2 ضمن درگيري شديد با دشمن، ارتفاع پشت قله اصلي را به تصرف در آوردند. نيروهاي محور 3 نيز توانستند اهداف باقي مانده در جناح راست دوپازا و روي يال بلفت خودي را تأمين كنند. به اين ترتيب، مرحله اول عمليات با موفقيت به پايان مي رسد و يگان ها با استقرار روي ارتفاعات به تحكيم مواضع خود مي پردازند.

در ساعت 10 صبح، نيروهاي دشمن پس از اجراي آتش سنگين توپخانه، با حمايت تانك ها و هلي كوپترهاي خود پاتك كرده و با نيروهاي خودي در محورهاي 1 و 3 درگير مي شود و نهايتاً در ساعت 11 ضمن تحمل تلفات عقب نشيني مي كنند.

از ساعت 16 مقدمات مرحله دوم آغاز مي گردد. در اين ساعت، ابتدا روي مواضع دشمن اجراي آتش مي شود، سپس در ساعت 18 نيروهاي پياده به صورت آتش و حركت از دو محور جاده و يال بلفت به سمت دشمن حمله ور مي شوند. نيروهاي عراقي كه تا اين زمان زير آتش پرحجم خودي متحمل تلفات زيادي شده بودند، پس از مقاومت اندكي تسليم شدند. به اين ترتيب، در اولين ساعات درگيري قله اول بلفت سقوط مي كند. ساعتي بعد، پس از اجراي آتش سنگين روي قله اصلي بلفت، نيروهاي پياده پيشروي كرده و ضمن درگيري با دشمن به تدريج منطقه را آزاد مي كنند. دشمن كه مي دانست با از دست دادن ارتفاع بلفت مي بايست خط پدافندي اش را در فاصله دورتري تشكيل دهد، سعي مي كرد با اعزام نيروهاي احتياط، پيشروي نيروي مقابل را متوقف كند.
پس از ساعت ها درگيري، نيروهاي خودي موفق شدند تا صبح روز بعد آخرين قله بلفت را فتح كرده و آن را پاكسازي كنند. به اين ترتيب، مرحله دوم عمليات نيز با موفقيت به پايان مي رسد.

با توجه به اهميت اين منطقه، دشمن طي ده شبانه روز با پاتك هاي سنگي خود كوشيد تا مناطق متصرف را بازپس گيرد، ليكن تنها موفق شد در نهمين پاتك، كه در نزديك هاي صبح روز 23/5/66 انجام شد، قله اصلي بلفت را تصرف كرده و تا نيمه اين ارتفاع پيش رود.

با اقدام به موقع و سريع فرماندهي عمليات جهت تمركز آتش روي قله اصلي، دشمن در ساعت 40: 7 با تحمل تلفاتي از اين قله عقب نشست. در ساعت 10: 10 مجدداً دشمن با سازماندهي و تقويت سريع نيروهاي خودي و با حمايت آتش توپخانه و پشتيباني چندين هلي كوپتر به قله اصلي بلفت يورش برده و براي دومين بار در اين روز قله مذكور را تصرف كرد. از ساعت 11 الي 30: 11 آتش متمركز خود را روي اين قله ريخته و سپس نيروهاي پياده جهت بازپس گيري مجدد قله وارد عمل شدند و در نتيجه، بار ديگر قله اصلي بلفت از تصرف دشمن خارج شد.
نيروهاي عراقي همچنان به تلاش خود براي دستيابي به اين قله ادامه دادند، به طوري كه در ساعات بعد قله مذكور در چندين بار مورد هجوم آنها قرار گرفت. بر همين اساس و به منظور جلوگيري از وارد آمدن تلفات به قواي خودي و نيز دستيابي به خط پدافندي مطمئن فرمان عقب نشيني از قله مذكور صادر مي شود.

نتايج عمليات

- تصرف سلسله ارتفاعات دوپازا.

- قطع ديد و تيررسي دشمن از منطقه عقبه خودي و متقابلاً در ديد و تيررس قرار گرفتن عقبه دشمن.

- دستيابي به ميداني وسيع جهت ادامه عمليات.

- به اسارت درآوردن 259 نفر و كشته و زخمي شدن حدود 7000 نفر از دشمن.

- انهدام 9 انبار مهمات.

- انهدام 10 تانك و چند عراده توپ.

- انهدام 14 خودرو.

وارد آوردن 50 تا 60 درصد خسارت به يگان هاي دشمن:

- تيپ 81 پياده با 4 گردان.

- گردان 2 از تيپ 18 (اين گردان تحت امر تيپ 97 بود).

- تيپ 97 با 4 گردان.

- تيپ 29 پياده.

- گردان كماندويي از لشكر24