عمارت آصف

آصف دیوان، میرزا علی نقی کردستانی (متوفی ۱۳۱۶ ش) پسر میرزا رضای وزیری کردستانی، سیاست پیشة روزگار قاجاری بود. خانواده او اصالتی اصفهانی داشتند و به تشویق هلوخان اردلان حاکم کردستان، در ۱۰۲۲ ق به آن منطقه مهاجرت کردند. چون یکی از افراد این خانواده به نام میرزا عبدالله، به مقام معاونت و پیشکاری والی کردستان رسید، همة آن طایفه به "وزیری" شهرت یافتند. میرزا علی نقی که در وزارت کشور خدمت میکرد، در زمان حکومت امیرنظام گروسی (۱۳۱۳-۱۳۲۵ ق) لقب "آصف دیوان" گرفت که از القاب محلی بود. وی در دورة مشروطیت به «آصف اعظم» ملقب شد.

عمارت آصف یکی از قدیمی ترین آثار دیدنی و تاریخی شهر سنندج است که تقریبا در مرکز این شهر واقع شده است. بر اساس شواهد و شیوه معماری، احداث بنای اولیه که بخش عمده ضلع شمالی عمارت شامل تالار تشریفات، اتاق‌ها و راهروهای طرفین و قسمتی از فضاهای بخش شرقی را در بر میگیرد مربوط به دوره صفویه بوده و قسمتهای دیگر در دوره های قاجاریه و پهلوی به آن افزوده یا تکمیل شده اند. بانی اولیه این بنا را خانواده معتمد هاشمی ها (امجد الاشراف) نام برده اند و احتمالا میرزا محمد رضای وزیر پدر آصف دیوان آن را تملک کرده است. با الحاق سر در ورودی و بخش های غربی و شرقی بنا در زمان آصف دیوان این عمارت شکوه نهایی خود را به دست آورده و از این رو به عمارت آصف مشهور شده است.

مساحت کلی این عمارت حدود ۴۰۰۰ متر مربع بوده و علاوه بر سر در و دالان ورودی، دارای چهار حیاط است که به حیاط بیرونی (اصلی)، حیاط اندرونی، حیاط مستخدمین و حیاط مطبخ معروف میباشند. این بنا در سال ۱۳۷۶ توسط سازمان میراث فرهنگی کردستان تملک شده و پس از مرمت و احیای قسمتهای آسیب دیده در سال ۱۳۸۲ به عنوان موزه مردم شناسی و با نام "خانه کرد" بازگشایی شد.

حیاط و عمارت اندرونی

این عمارت از لحاظ گچ بری ها و اروسی های قدیمی بسیار زیبا است. سبک معماری سنگ های تراش خورده و برجسته و طاق های هلالی این ساختمان، منظره ای بدیع و قابل تحسینی به وجود آورده است. قسمت تالار و اروسی آن در نوع خود بسیارهنرمندانه و زیبا ساخته شده است.

یکی دیگر از ویژگی های این ساختمان حمام بزرگ و بسیار جالبی است که ورودی آن در داخل حیاط اصلی (بیرونی) این مجموعه قرار گرفته و از هر جهت جالب ودیدنی است. حمام دارای بخش های سردر، راهرو، حمام سرد (سربینه)، حمام گرم، خزینه، تون، منبع آب اضافی و سرویس بهداشتی و خلوتی (رخت كن) است.

Building Asif

Asif Court, Mirza Ali Nagi Kurdistan (d 1316 p) Kurdish Vaziri son, Mirza rezaye, concrete political Qajar era. His family and encourage originality Esfahani Halokhan Ardalan the governor of Kurdistan, the region came in 1022 BC. As one of the members of the family by the name of Mirza Abdullah, the deputy governor of Kurdistan and the agency came all the tribes of the "Vaziri" became known. Mirza Ali Nagi, who served in the State Department, during the reign of Amir nezam Gaross (1313-1325 BC) the title "Asif Divan" that the local titles. He Constitutional Period "Asif Aazam" was the title.

Asif is one of the oldest historical buildings and artifacts of Sanandaj is located almost in the center of town. Based on the evidence And architectural style, Construction of the original building's main north side of the building, including procedures, Rooms and corridors of the parties And the eastern part of the area is more related to the Safavid period And other parts of the Qajar and Pahlavi periods added or have been completed. This building was the original founder of the Hashemite family trustee (Amjad Alashraf) probably Mirza Mohammad rezaye Minister cited Asif Father Divan has owned it. With the accession of the Western Gate East and so on Asif Divan building gained its final glory And the Assef's Mansion is known.

Total area of about 4,000 square meters and the building is also the head of the entrance corridor, with four gates to the courtyard outside the main, courtyard garden, kitchen garden and yard employees are known. The property was built in 1376 by ​​the Cultural Heritage Organization of Kurdistan and then repair and restore the damaged parts in 1382 as the Museum of Anthropology and the "house" is reopened.

Yard and building interiors

This building is the old plaster and Eros is very beautiful. Rock cut architecture and outstanding curved arches of the buildings, the landscape has created an innovative and admirable. It's part of Eros itself is very artistic and beautiful.

Another feature of this building is a large bath Very interesting entry in the main courtyard (outside) of the complex were Interesting and scenic from any direction. Bath has the entrance, hallway, bathroom, cold (sarbineh), warm baths, Khazineh, tuna, water supply and sanitary and quiet (cloakroom) is.