رونق تولید ملی | چهارشنبه، ۳۰ بهمن ۱۳۹۸

عطر نام پیامبر(ص) - نمایش محتوای تلویزیون

 

 

برنامه های سیما

عطر نام پیامبر(ص)

عطر نام پیامبر(ص)


 

سایه بانی از گل های محمدی برپا کرده اند

عطر نام پیامبر

همه عالم را فرا گرفته است.

این مکان در این دوران

پر از گل ریحان است

میمنت نام مبارک تو

اینجا بهشت است

و این سرزمین که نام مبارک تو در آن جاری است، آسمان است

شما هم گل و گلاب هستید

و دریای صواب و رحمت هستید

عطر نام پیامبر

کنار چشمه های پر آب است

با گلاب

بر روی پوست آهو بنویسید

هر کسی ذکر نام او را داشته است

خدا از او راضی است

کسی نمی داند تا کجا رفت

آن روزی که به معراج رفت

فرشتگان به مقام او نمی رسند

شما هم گل و گلاب هستید

و دریای صواب و رحمت هستید

عطر نام پیامبر بهشتی است

کنار چشمه های پر آب است