رونق تولید ملی | جمعه، ۲۲ آذر ۱۳۹۸

عضو شورای اسلامی شهر سنندج ازعملکرد راه و شهرسازی کردستان انتقاد کرد - نمایش محتوای خبر

 

 

عضو شورای اسلامی شهر سنندج ازعملکرد راه و شهرسازی کردستان انتقاد کرد

شورای اسلامی شهر سنندج

عضو شورای اسلامی شهر سنندج ازعملکرد راه و شهرسازی کردستان انتقاد کرد

اسعد فتاحی در نشست هم اندیشی با خبرنگاران رسانه ها در سنندج افزود: شهرداری سنندج چندین قواره زمین در سطح شهر سنندج نزد راه و شهرسازی دارد که آن را پس نمی دهد.او گفت: اگر این زمین ها در اختیار شهرداری قرار گیرد بخش زیادی از مشکلات مالی شهرداری سنندج برطرف خواهد شداو از رسانه ها خواست همانطور که عملکرد اعضای شورای اسلامی شهر سنندج و مجموعه شهرداری را پیگیری و بر آنها نظارت می کنند سایر ادارات و سازمان های دولتی از جمله راه و شهرسازی را نیز مورد نظارت قرار دهند.این عضو شورای اسلامی شهر سنندج نقش رسانه ها را در نظارت بر عملکرد مدیران بسیار موثر دانست و گفت: انتظار داریم رسانه ها به سایر حوزه ها نیز ورود کنند و مدیران را وادار به پاسخگویی در برابر خواسته ها و مطالبات مردم نمایند.فتاحی در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران در مورد تغییر کاربری های گسترده در سطح شهر سنندج نیز افزود: تغییر کاربری ها در کمیسیون ماده پنج انجام می شود که شورای اسلامی شهر سنندج در این کمیسیون حق رای ندارد و تصمیم گیر نیستوی همچنین به مشکلات عدیده در مناطق منفصل شهری از جمله نایسر اشاره کرد و گفت: نایسر در فصل تابستان امسال با کمبود شدید آب روبرو بود و باید مشکل مردم این منطقه یکبار برای همیشه بر طرف شود.