رونق تولید ملی | چهارشنبه، ۲۴ مهر ۱۳۹۸

عدم حضور اعضای شوراهای اسلامی در جلسات توهین به رأی مردم - نمایش محتوای خبر

 

 

عدم حضور اعضای شوراهای اسلامی در جلسات توهین به رأی مردم

در جلسه انتخابات هیئت رئیسه بخش مرکزی سروآباد عنوان شد

عدم حضور اعضای شوراهای اسلامی در جلسات توهین به رأی مردم

سید عطاء حسینی در جلسه رسمی شورای بخش مرکزی شهرستان سروآباد که به منظور تعیین اعضای هیئت رئیسه این شورا در ساختمان بخشداری سروآباد برگزار شد به جایگاه شوراهای اسلامی اشاره کرد و اظهار داشت: شوراهای اسلامی به عنوان نمایندگان مردم وظیفه سنگینی بر عهده دارند.وی با بیان اینکه وظیفه شوراهای اسلامی به تبعیت از مسئولین خدمتگزاری به مردم است، گفت: شوراهای اسلامی به عنوان کسانی که مردم به آنها اعتماد کرده‌اند، در برابر اعتماد آنها مسئول و باید پاسخگوی اقدامات و کارهای خود باشند.بخشدار مرکزی سروآباد تصریح کرد: همانطور که مسئولین از مردم انتظار همکاری و تعامل دارند، مردم نیز از مسئولین انتظار خدمت صادقانه را دارند.وی بر لزوم حفظ جایگاه شورا در جامعه تاکید کرد و افزود: اعضای شوراهای اسلامی باید به وظایف خود آگاهی کامل داشته باشند و در راستای تحقق وظایف اخلاقی و قانونی شورا قدم بردارند.

بخشدار مرکزی سروآباد با انتقاد از عدم حضور برخی از اعضای شوراهای اسلامی در جلسات گفت: عدم حضور اعضای شورا در جلساتی که به منظور پیگیری مشکلات مردم برگزار می‌شود، توهین به جایگاه شوراها و بی‌احترامی به رأی مردم است.حسینی به جایگاه شورای بخش مرکزی اشاره کرد و گفت: شورای اسلامی بخش مرکزی، شورای فرادست هستند و به عنوان بازوی توانمند مسئولین در اجرای تصمیم‌گیری‌های شهر و شهرستان هستند.وی با بیان اینکه قانون اساسی فصل‌الخطاب برای تمامی مسئولین و اعضای شوراهای اسلامی است، تصریح کرد: تلاش کنید در چهارچوب قانون و بر اساس وضعیت و شرایط موجود مشکلات مردم را پیگیری و رسیدگی کنید.بخشدار مرکزی سروآباد خطاب به شوراهای اسلامی بخش مرکزی سروآباد گفت: تلاش و همت شما به عنوان نمایندگان مردم، باید نهادینه کردن نهضت کار هماهنگی و دسته جمعی در بین مردم باشد.