جهش تولید | شنبه، ۲۳ فروردین ۱۳۹۹

عبدالحمید بدیع الزمان کردستانی - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

عبدالحمید بدیع الزمان کردستانی

Loading the player...

عبدالحمید بدیع الزمان كردستانی در 21 دی ماه 1283 هـ . ش در سنندج متولد شد. تحصیلات ابتدایی را در مکتب خانه «ملاعبدالکریم ملا جناب» و مدارس «ملا احمد سقّزی»، «احمدیه» و «آلیانس» گذراند. در مسجد خورشید لقا خانم «ایساغوجی منطق» و در مسجد عبدالله بیگ کتاب «کافیه» را نزد شیخ صالح مردوخی و در مسجد جامع سنندج (دارالاحسان) نیز «عوامل و شرح عوام » را نزد ملا محمد مندمی فرا گرفت.

کتاب‌های «تهذیب المنطق»، «مختصر المعانی»، «شرح نظام»، «تهذیب الکلام»، بخشی از «تفسیر بیضاوی»، «حاشیه قاضی لاری بر هدایه میبدی» و برخی كتب فقه شافعی را نزد ملا محمد مولانا خواند. محضر ملامحمدرشید مریوانی و ملا محمود مفتی را درک کرد و نزد آنان قسمتی از «جمع الجوامع» را آموخت.  بعد نزد شیخ حبیب الله كاشتری، ادیب، محدث و فقیه برجسته تلمذ کرد و کتب بسیاری در فقه، اصول، تفسیر و حدیث خواند. «تحفه ابن حجر»، «تهذیب الکلام»، «جمع الجوامع» و مباحثی از تفسیر «روح المعانی» را نزد ملا عبدالعظیم مجتهد آموخت و از ایشان اجازه اجتهاد دریافت كرد. بدیع الزمانی محضر استادان بنامی چون ملا عارف، حاج شیخ عبدالحمید مشکانی، ملا عبدالله مفتی دشتی، ملا سعدالدین سعدالشریعه، حیدرقلی سردار کابلی و میرزا سیف الله مستوفی نیز بهره برد. بدیع الزمانی کردستانی از 1300هـ.ش به تدریس و مكتب‌داری پرداخت. از شهریور 1340هـ.ش مدیر مدرسة «ممتازیة سنندج» شد. وی تسلطی اعجاب انگیز بر متون نظم و نثر عربی داشت و به هر دو زبان شعر می‌سرود. وی تحقیقات فراوانی دربارة كتاب «قاموس المحیط» فیروزآبادی كرد.

دیع الزمانی مدتی در ارتش به خدمت پرداخت ولی بعد کناره گرفت، بعد به تهران آمد و در روزنامه «اطلاعات» به مترجمی پرداخت. سپس با روزنامه «آینده ایران» و «كیهان» همكاری كرد. از 1321 هـ.ش در مدرسه دارالفنون به تدریس زبان عربی پرداخت. در 1329هـ .ش  به دبیرستان «امیركبیر» و بعد دبیرستان دخترانه «گوهرشاد» منتقل شد.

بدیع الزمانی در 1335 هـ.ش در دانشكده "معقول و منقول" مشغول تدریس شد. از 1338-1342 هـ.ش مدیر روزنامه «كردستان» گردید که به "زبان کردی" در تهران منتشر می شد. او به زبان‌های عربی، فرانسوی و انگلیسی مسلط بود. كتاب‌ها و تعلیقات مفیدی بر كتاب‌های برجسته دارد. استاد بدیع الزمانی در 5 آبان 1356 هـ.ش در تهران درگذشت.

آثار متعددی از این استاد برجسته باقی مانده که از آن جمله می‌توان به «نورالنّبراس بجمع أسماء الهرماس» (شامل 486 اسم شیر است كه از «قاموس المحیط» فیروزآبادی استخراج شده است)، «لامیة الكُرد»، «مجموعة القصائد»، «قیدالأوابد»، «بدایع الفواید»، «معیار القروض فی علم العروض»، «مخزن الأدب فی اشعار العجم و العرب»، «منتخب قصاید فارسی»، «دیوان غزلیات فارسی»، «مثنوی بوسه نامه»، «الدروس العربّیه»، «منتخب نهج البلاغه» یا «كلمات عالیات» و «شرح ضادیّه طرماح بن حكیم الطّائی» اشاره کرد.

انجمن آثار و مفاخر فرهنگی به پاس سال‌ها خدمات علمی و فرهنگی وی، طی برگزاری مراسم بزرگداشتی در 23 مهر ماه 1382 ایشان را به عنوان یکی از مفاخر ایران زمین معرفی کرد و لوح تقدیری به خانواده استاد اهدا نمود.

Abdulhamid Badiulzaman Kurdistani
Abdulhamid Badiulzaman Kurdistani January 21, 1283 AD. S was born in Sanandaj. Primary education in the schools' Mlabdalkrym Excellency Mullah 'and schools' Mullah Ahmad terebinthine "," Ahmadiyya "and" Alliance "spent. Ms. Sun Liqa Mosque "Isagoge Logic" and the Mosque of Abdullah Bey's book "Enough" with Sheikh Saleh Mardookhi and the mosque of Sanandaj (Daralahsan) as "agents of popular history" with Mullah Mohammad am gripped.

The books "logic refinement," "Brief Almany", "System Description", "polish Alklam", part of "interpretation Bizavi", "Judge Larry margin on Hdayh Meybodi" and some Shafi'i jurisprudence with Mullah Muhammad Rumi calls. Mlamhmdrshyd Marivani and Mullah Mahmoud mentor and Mufti understood by them as part of "plural Aljvam" learned. Then the Sheikh Habibullah Kashtry, scholar, eminent jurist Mohaddeth and apprenticeship, and many books on jurisprudence, principles, interpretations and reads Hadith. "Ibn Hajar gift", "Alklam refinement," "gathered Aljvam" and a discussion of the interpretation of "soul Almany" with Mullah Abdul priest learned and let them ijtihad received. Timers novel reveals the presence of the famous mystic, Sheikh Abdulhamid Meshkani, Mullah Abdullah Dashti Mufti, Mullah Sa'ad Saadalsharieh, Heidar qoli General Cable Mirza Saif Ali Mostofi also benefited. Timers Kurdistan novel of 1300. Been paid to teaching and school clothes. The Persian date Shahrivar 1340 AH. Been school director "Momtazieh Sanandaj" was. His astonishing mastery of Arabic poetry and prose texts and poems in both languages​​. His research regarding the book "Qamous Almohit" was Firooz.

"Dea Alzamani" He served in the Army, but later withdrew, then moved to Tehran in the daily "Information" to pay for an interpreter. The daily "Iran's future" and "Keyhan" worked. 1321 AD. LA schools to teach Arabic language Darolfonoun for payment. In 1329 AD. Been to high school, "Amir Kabir 'and girls' high school' Goharshad" moved.

"Badii Alzamani" in 1335 AD. Methods in School "reasonable and immovable" was taught. From 1338-1342 AD. No. director of the newspaper "Kurdistan" which was "Kurdish language" was published in Tehran. His Arabic, French and English was fluent. And suspend books featured books are useful. "Professor Badii Alzamani" in the Persian date Aban 1356 5. I. He died in Tehran.

Several works of this master remains of which can be "Nouralnabras Bjm Alhrmas names" (486, tap the name of the "Qamous Almohit" Firooz is extracted), "Lamyh Alkrd", "set Alqsayd", "Qydalavabd "" Badaie Alfavayed "," benchmark Alqrouz Fi science Presentations "," tank-fi literature and Arab poetry, Al Ajmi, "" selected Qsayd Persian "," Court Persian ghazals "," kiss a Masnavi "," Aldorous Arabiya "," selected nahj "or" Holy words "and" Description Zadyh Trmah ibn Hakim Taey "noted.

Community cultural figures to pass his years of scientific and cultural services within their commemoration on 23 October 1382 as one of the glories of Iran announced and awarded Teacher Appreciation family.