جهش تولید | دوشنبه، ۶ بهمن ۱۳۹۹

طرح غربالگری قند خون - نمایش محتوای خبر

 

 

خبر کردستان

طرح غربالگری قند خون

طرح غربالگری قند خون


در صدا و سیمای مرکز کردستان اجرا شد

به گزارش روابط عمومی مرکز: در قالب این طرح که به همت امور اداری مرکز و توسط انجمن دیابت استان کردستان اجرا شد، 198 نفر از کارکنان مرکز مورد آزمایش غربالگری قند خون قرار گرفتند. هدف از اجرای این طرح که هر سال یکبار در صدا و سیمای مرکز کردستان انجام می شود سنجش سلامت همکاران و جلوگیری از شیوع قند خون می باشد.

آدرس کوتاه :