جهش تولید | دوشنبه، ۱۲ خرداد ۱۳۹۹

صورتجلسه شورای فیلمنامه - نمایش محتوای تلویزیون

 

 

برنامه های سیما

صورتجلسه شورای فیلمنامه

صورتجلسه شورای فیلمنامه


اعضای جلسه 

رسایی - وطن خواه - همت یار - جمیل مفاخری - بختیار لحیمی

دستور جلسه : بررسی فیلمنامه تله فیلم « مرگ تصادفی یک پستچی»

فیلمنامه اولیه مورد بررسی قرار گرفت و با توجه به ایراد یکی از شخصیتهای اصلی داستان نویسنده مجدداً فیلم نامه را بازنویسی و به شورا ارائه دهد .

 

نقاط قوت :

- انسجام در بخشهای مختلف طرح (رابطه علی و معلولی قصه های فرعی داستان) .

- رعایت مراحل ایهام - انتظار - بحران - اوج - نتیجه .

- شخصیتهای طرح ریزی شده که فراتر از تیپ می باشند .

- روند معقول پیشرفت حوادث داستان (رویدادها)

نقاط ضعف :

- افشای اطلاعات دیداری - شنیداری مرتب و منظم نیست .