رونق تولید ملی | چهارشنبه، ۲۴ مهر ۱۳۹۸

شور انتخابات در کردستان - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

شور انتخابات در کردستان

شور انتخاباتی مردم کردستان و حضور پر رنگ در پای صندوق های رای