رونق تولید ملی | چهارشنبه، ۱ آبان ۱۳۹۸

شهید منوچهر یوسفیان - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

شهید منوچهر یوسفیان

Loading the player...

با اخلاق و رفتارش تاثیر زیادی بر روحیه دوستان می گذاشت و همیشه امربه معروف و نهی از منکر می نمود. وی در وصیت نامه خود در بخش پایانی چنین می نویسد: رسیدن به جوار دوست از خوشترین وصل ها است و بالاترین سعادت فرد، دیدن جلوه محبوب است و چه خوش است، دادن جان بی قابل  وی.

در تاریخ 22/11/1364 در عملیات والفجر 8 به شهادت رسید.

Martyrmanuchehrusefian

Ethics and behavior has a significant impact on the morale of friends and always will be definitely and forbid evil. In his final testament, he writes, is to achieve a close friend and the greatest happiness of Khvshtryn person to look good and what is popular is not applicable to her life.

Valfajr 8 was killed in action on 1364/11/22.