شهید مرتضی مطهری

ولادت شهید مطهری: استاد شهيد آيت الله مطهري در 13 بهمن 1298 هجري شمسي در فريمان واقع در 75 کيلومتري شهر مقدس مشهد در يک خانواده اصيل روحاني چشم به جهان مي گشايد. پس از طي دوران طفوليت به مکتبخانه رفته و به فراگيري دروس ابتدايي مي پردازد.

شهادت استاد مطهری بدست گروه فرقان: تا اينکه در ساعت بيست و دو و بيست دقيقه سه شنبه يازدهم ارديبهشت ماه سال 1358  در تاريکي شب در حالي که از يکي از جلسات فکري سياسي بيرون آمده بود يا گلوله گروه نادان و جنايتکار فرقان که به مغزش اصابت نمود به شهادت مي رسد و امام و امت اسلام در حالي که اميدها به آن بزرگمرد بسته بودند در ماتمي عظيم فرو مي روند.

Martyr Morteza Motahari

Birth martyr Motahari: Professor Shahid Ayatollah Motahari 13 Persian date Bahman 1298 solar Located 75 km from the holy city of Mashhad in the frame of a noble family in the spiritual eye opens. The primary lessons learned during childhood and tries to madrassas.

Motahari's martyrdom by Criterion Group:

Until the eleventh hour, twenty-two and twenty minutes Tuesday night in May 1358, but emerged from the meeting of political thought Foolish and criminal groups with a bullet to the head hit the testimony of the Bible is Imam and the Islamic Ummah and the hope that the great man had closed down in great mourning.

Loading the player...