جهش تولید | شنبه، ۱۰ خرداد ۱۳۹۹

شهید محمدباقر رحمانی - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

شهید محمدباقر رحمانی

شهید محمد باقر رحمانی فرزند مرحوم آیت الله حسین علی رحمانی در سال 1331 در شهرستان بیجار زاده شد. در سال 1337 به مدرسه رفت. مقطع ابتدایی را در بیجار گذارنید. سپس به تبریز مهاجرت کرد تا در رشته ریاضی درس بخواند. پس از مدتی به دبیرستان دارالفنون تهران رفت و در سال 1351 موفق به دریافت مدرک دیپلم ریاضی شد. در همان سال در مدرسه ی عالی ریاضیات و مدیریت اقتصادی کرج پذیرفته شد و به ادامه ی تحصیل پرداخت. در خرداد ماه سال 1355 تحصیلات خود را خاتمه داد و لیسانس مدیریت اقتصادی گرفت. در همان سال به خدمت سربازی رفت و در نیروی دریایی کرج خدمت کرد. در اوایل سال 1357 در فعالیت های سیاسی علیه رژیم منفور پهلوی حضور یافت و به جمع حامیان انقلاب پیوست. در جریان تشییع جنازه ی استاد کامران نجات الهی که از هم دوره های او در دبیرستان دارالفنون تهران به شمار می رفت حرکت گسترده ی مردم را علیه ی مزدوران رژیم سازماندهی کرد و بعد از پیروزی شکوهمندانه انقلاب اسلامی به بیجار آمد و علیرغم مشکلات و موانع عدیده ای که وجود داشت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی آن شهرستان را تاسیس کرد و خود به عنوان اولین فرمانده ی آن سپاه انتخاب شد. در تاریخ 29/5/58 که هنوز چند ماه از تاسیس سپاه زنجان در منطقه تکاب نگذشته بود که مورد محاصره نیروهای ضد انقلاب قرار گرفته شد. شهید رحمانی هم درنگ را جایز نمی داند و بلافاصله همراه 50 نفر از نیروهای که از ابهر آمده بودند و نیز 9 نفر از افراد داوطلب سپاه بیجار به سوی منطقه تکاب اعزام می شوند. اما وقتی که به دو راهی سقز – تکاب می رسند میان آنها و نیروهای ضد انقلاب در گیری شدیدی رخ می دهد و در جریان همین درگیری فرمانده و موسس سپاه بیجار به شهادت می رسد.

 

Martyr Mohammad Bagher Rahmani

Martyr Mohammad Bagher Rahmani, son of the late Ayatollah Hossein Ali Rahmani was born in 1331 in the city of Bijar. In 1337 he went to school. Completed primary school in Bijar. Then moved to Tabriz to read the lessons in mathematics. After High School "Darolfonun" and went to Tehran in 1351 was awarded the degree in Mathematics. In the same year in high school mathematics and economic management "Karaj" was accepted and studied more. His education ended in June 1355 and was licensed to economic management. In the same year he went to military service in the Navy, "Branch" served. In early 1357 the political activities against the hated Pahlavi regime and to gather supporters attended joined the revolution. During the funeral of the master's courses in high school Kamran Nejatollahi the " Darolfonun " of Tehran's move went against the mercenaries of the regime organized After the glorious victory of Islamic Revolution came to Bijar Despite numerous difficulties and obstacles that Iranian Revolutionary Guards Islamic Revolution the city was founded And was elected as the first commander of the Corps. Still a few months of the Corps was established on 05.29.58 "Zanjan" anti-revolutionary forces in the region surrounded "Tekab" which later was located. Martyr Rahmani time does not permit delay and immediately with the forces of Abhar were 50 and 9 cases of Bijar Corps volunteers are dispatched to the area Tekab. But when the two-way "Saghez - Takab" Among them are anti-revolutionary forces in the severe and occurs during the same conflict appears to testify Bijar Corps commander and founder.

در نگاه بیشتر ببینید