رونق تولید ملی | پنج‌شنبه، ۲ آبان ۱۳۹۸

شهید علی بهرامی - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

شهید علی بهرامی

شهید علی بهرامی فرزند محمد کریم در دوازدهم آذر 1329 در روستای گویزه از توابع شهرستان سقز به دنیا آمد. تحصیلات ابتدایی را در مدرسه ای در سقز به پایان رساند. علاقه بسیار به مسایل دینی، او را از مدرسه به حوزه علوم دینی کشاند تا آن که اجازه نامه تعلیم و فتوا در مذهب امام شافعی را گرفت و مردم را به فراگیری و حفظ اصول اسلامی و معارف دینی دعوت می کرد و در راه سعادت و بهروزی مردم می کوشید تا آنکه دشمن بعثی با بمباران شهرستان بانه سال 1364در جلوی در مدرسه علوم دینی به فیض شهادت نایل گشت. روزی که وی به شهادت رسید فرزند چهارمش به نام یاسین هفت روزه بود.

 

Martyr Ali Bahrami

Martyr Ali Bahrami son of Mohammad Karim in 12 Azar 1329 The Village "Goyzeh" city functions "Saghez" was born. Primary education at a school in "Saghez" finished. Great interest in religious questions, he led the school to the field of religious sciences To the Imam Shafei on religion was taught and fatwa permits And people to learn and preserve the Islamic principles and religious education are invited to And Happiness and prosperity in the way people tried Until Baathist enemy bombardment Baneh city in 1364 to grace the front of the seminary's testimony was achieved. The day he was martyred four children called "Yasin" was seven days.

در نگاه بیشتر ببینید