رونق تولید ملی | چهارشنبه، ۱ آبان ۱۳۹۸

شهید رضا افشاری - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

شهید رضا افشاری

Loading the player...

شهید رضا افشاری در خانواده ی متوسط و متوسط و مذهبی دیده به جهان گشود از دوران کودکی صداقت و جوانمردی آموخته بود همزمان با مبارزه مردم با رژیم ستم شاهی همراه با مردم بیجار در صحنه های راهپیمایی و درگیریهای خیابانی با وجود نوجوانی شرکت میکردسپس وارد سازمان پیشمرگان مسلمان شد و پس از تشکیل سپاه پاسداران به عنوان پاسدار ذخیره وارد سپاه شد شهید افشاری داوطلبانه عازم کرمانشاه شد و از آنجا به جبهه های سومار اعزام شد پس از 35 روز نبرد با بعثی های متجاوز از ناحیه سر و بازوی راست زخمی شده و پس از انتقال به پشت جبهه در روز عاشورا به خیل شهدا پیوست.

 

 

Martyr Reza Afshari

Reza Afshari martyr in a religious family and was born medium and medium
Honesty and Generosity was taught from childhood The people's struggle against royal oppression scene with people walking and street clashes in the Bijar would attend the teens Then the Muslim Pyshmrgan and then enter the Iranian Revolutionary Guards Corps as a reserve guard will martyr voluntarily left Afshari Sumar Kermanshah and was sent from there to the front after 35 days of fighting the Baathists and the right arm over head injuries and then move back in front Ashura martyrs joined the crowd.