رونق تولید ملی | چهارشنبه، ۱ آبان ۱۳۹۸

شهید حمیدرضا کاوه - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

شهید حمیدرضا کاوه

حمیدرضا کاوه متولد سال 1346 در قروه کردستان است. وی تا سوم راهنمایی تحصیل نمود. در تاریخ 5/8/59 به منظور دفاع از آرمانهای انقلاب اسلامی و دفع شر مزدوران داخلی به عضویت سپاه پاسداران  قروه در آمد و در پاکسازی کردستان از لوث وجود عوامل استکبار نقش بارزی ایفا کرد. آخرین سمت حمیدرضا فرماندهی گردان عملیاتی سپاه مریوان در پایگاه گویزه کوره بود. حمیدرضا در سخت ترین عملیات های منطقه کردستان با اخلاص تمام شرکت می جست و مبارزه با گروهک های ملحد را جزو شیرین ترین لحظات زندگی خود تلقی کرد. یکی از خصوصیات بارز شهید خستگی ناپذیری او بود. در عملیات های پی در پی شرکت میکرد. این شهید سرانجام پس از یک جهاد مستمر و دلیرانه در سال 1364 در کمین گروهک های وابسته به استکبار جهانی افتاد و به ملکوت اعلی پیوست و در جوار حق تعالی مأوی گزید. مزار پاکش در گلزار شهدای قروه قرار دارد.

وقتی که  به او می گفتند خسته میشوی میگفت "امام برگردن ما بیش از اینها حق دارد".

 

Hamidreza Kaveh martyr

Hamidreza Kaveh was born in 1346 in Kurdistan Ghorveh. He was studying to be a third advice. On 05/08/59 in order to defend the ideals of the Islamic Revolution and repel the evil forces internal to the Iranian Revolutionary Guards were Ghorveh And the cleansing of Kurds trying to mislead arrogance factors played a significant role. The last of the "Hamidreza" Marivan Corps battalion commander's operational base "Goizeh Kooreh" was. Hamidreza in the most difficult of all company operations in Kurdistan with the Sincerity Search And fight the atheist group to be considered one of the sweetest moments of his life. One of the striking characteristics was his martyr tirelessly. Would participate in successive operations. Finally, after a valiant martyr and the ongoing jihad in 1364 fell in the ambush group affiliated to global arrogance And attached to the topmost heaven And the peace of God lived in the vicinity. Wash the tomb is located in the cemetery of martyrs Ghorveh.

When I told him to get tired Said "Imam more than it is right on our necks".

در نگاه بیشتر ببینید