جهش تولید | شنبه، ۱۰ خرداد ۱۳۹۹

شهید جمیل شهسواری - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

شهید جمیل شهسواری

شهید جمیل شهسواری در سال 1342 در روستای علی آباد از توابع شهرستان دیواندره به دنیا آمد. مقطع ابتدایی را در روستای زادگاه خود به پایان رسانید و برای تحصیل در مقطع راهنمایی به شهرستان دیواندره رفت. در همان مقطع بود که مانند بسیاری از جوانان دیگر با نور و شور انقلاب همراه شد. شهید شهسواری در سال 1360 به عضویت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی شهرستان دیواندره در آمد. مدتی پس از ورود به سپاه مسئول یکی از مقرهای عملیاتی شد. در سال 1362 به عنوان مسئول عملیات گردان حضرت رسول (ص) شهرستان دیواندره انتخاب گردید. در همان سال ازدواج کرد که ثمره این ازدواج 1 فرزند پسر و 2 فرزند دختر می باشد. در سال 1363 جانشین فرمانده ی گردان حضرت رسول (ص) شهرستان دیواندره شد و از سال 1364 تا 1369 به عنوان فرمانده ی گردان یاد شده انجام وظیفه کرد. در سال 1365 طی یک درگیری شدید با نیروهای ضد انقلاب از ناحیه سر به شدت مجروح شد و با اینکه پزشکان متخصص او را از حضور در درگیر ها و امور رزمی ممنوع کرده بودند ولی بازهم به کارهای قبلی خود ادامه داد و در میدان های نبرد حاضر شد. در سال 1369 به دنبال سازماندهی جدید سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به تیپ یکم انبیا (ع) انتقال یافت. ابتدا به عنوان کارشناس نظامی انتخاب شد و در سال 1371 فرماندهی گردان تکاوران تیپ یکم لشگر 8 نجف اشرف را پذیرفت. در تاریخ 27/12/74 برای منهدم ساختن مرکز تجمع نیروهای ضد انقلاب طی مبارزه شجاعانه با نیروهای ضد انقلاب به شهادت رسید. مزار این شهید بزرگوار در گلزار شهدای دیواندره است.

 

Martyr Jamil Shahsavari

Martyr Jamil Shahsavari in 1342 in the village of Ali Abad city functions Diwandareh born. Primary school in his native village, finished and went to school in middle school to the city Diwandareh. Like many other young people at the same level that was associated with the light and the salt. Shahsavari martyr to the Iranian Revolutionary Guards in the 1360 Islamic Revolution was Diwandareh city. Shortly after entering the Corps was responsible for the operational headquarters. In 1362 as a battalion operations officer, "Hazrate rasool" Diwandareh city was selected. In the same year married the fruit of this marriages one son and two daughters are. Deputy battalion commander in 1363, "Hazrate rasool" was Diwandareh city in 1364 until 1369 as a battalion commander has been served. In 1365 during a fierce battle with the forces of counterrevolution head was seriously injured and that his physicians were prohibited from participating in the conflict and martial affairs, but still continued his previous work in the field of battle and is now was. New Iranian Revolutionary Guards in 1369 to organize the Islamic Revolution to the First Brigade, "Anbia" moved. Was selected initially as a military expert And Battalion Command Brigade, First Division, eight commandos in "Najaf Ashraf" in 1371 accepted. On 74/12/27 to destroy the hive during the fighting bravely against the forces of counter-revolutionary forces was martyred. This noble martyr's grave in the cemetery of martyrs Diwandareh.

در نگاه بیشتر ببینید