رونق تولید ملی | دوشنبه، ۵ اسفند ۱۳۹۸

ششمین صورتجلسه شورای فیلمنامه - نمایش محتوای تلویزیون

 

 

برنامه های سیما

ششمین صورتجلسه شورای فیلمنامه

ششمین صورتجلسه شورای فیلمنامه


 

 

شماره جلسه: 6

تاريخ: 20/5/89

ساعت شروع:    30/8

ساعت خاتمه:   30/10

 

نام اعضاء (با ذكر سمت):

حاضرين:

1-رئیس جلسه -  رسایی معاون سیما

2- دبیر جلسه - وطن خواه مدیر تولید سیما

3- جمیل مفاخری کارشناس  

4 فرزاد وحدانی   کارشناس

5- همت یار کارشناس

6- عرفان عامی مهمان

7- خانم خان علی زاده مهمان   

غايبين:

دستور جلسه:

1- بررسی طرح سرجوخه بارام  - گروه خه م ره وین  

2- طرح درخت طلا ساسان فرخ نیا

3- طرح دره آهوان حسین خورزوقی + محمدرضا یوسفی  

4- طرح آن غروب بارانی   حسین خورزوقی  

5- طرح باجناقها   خانم خان علی زاده   

مصوبات جلسه:

1- طرح « سرجوخه بارام» گروه خه م ره وین بعلت نداشتن قصه و داستان و معلوم نبودن روند علل و معلولی ، ساختار کلی طرح ایراد دارد اما با توجه به داشتن یک تم شاد و طنز گونه پیشنهاد می گردد ، طرح کلی مجدداً بازنویسی و به شورای فیلمنامه ارائه گردد .

ضمناً با توجه به اینکه گروه خه م ره وین توانایی بالایی در زمینه اجرای کارهای طنز و جذب مخاطب دارند پیشنهاد میگردد اعضای گروه خه م ره وین برای بیان دیدگاههای اعضای جلسه به شورای فیلمنامه دعوت شوند .

 

 

2- طرح« درخت طلا» نوشته ساسان فرخ نیا  و طرح « دره آهوان» نوشته حسین خورزوقی و محمدرضا یوسفی این طرحها به علت نداشتن المانهای بومی ، نداشتن قصه جذاب و غریب بودن داستان در منطقه کردستان ،  طرحها در شورا به اتفاق اعضا رد گردید .  

 

3- طرح «آن غروب بارانی» نوشته حسین خورزوقی چون فاقد قصه و داستان جذاب و درگیر نکردن مخاطب ( گروه کودک و نوجوان) بود نیز رد گردید . این طرح بیشتر به گروه بزرگسال و داستان آن در سالهای دهه ی 60 اتفاق می افتاد که در زمان اکنون اینگونه طرحها مخاطب پسند نمی باشد .

 

4- طرح « باجناق ها» نوشته خانم مهوش خان علی زاده با حضور خود ایشان در جلسه مجدداً مطرح گردید و با توجه به سوالات اعضاء در زمینه انتخاب شخصیتها و مشاغل آنها و همچنین نداشتن تیپ مشخص شخصیتها طرح داستان  بازنویسی و اگر نویسنده توانایی نوشتن فیلمنامه را داشت با نظارت شورای فیلمنامه به کار ادامه می دهد در غیر اینصورت با حفظ حقوق طراح اولیه فیلمنامه توسط شخص دیگری نوشته خواهد شد و به شورا ارائه می گردد .

 

 

 

 

 

 

وطن خواه دبیر جلسه