جهش تولید | چهارشنبه، ۱۳ فروردین ۱۳۹۹

شرکت گاز کردستان رتبه نخست کشوری رضایتمندی مشتریان را کسب کرد - نمایش محتوای خبر

 

 

شرکت گاز کردستان رتبه نخست کشوری رضایتمندی مشتریان را کسب کرد

مدیرعامل شرکت گاز استان کردستان گفت:

شرکت گاز کردستان رتبه نخست کشوری رضایتمندی مشتریان را کسب کرد

سید امیر رضوی روز سه شنبه افزود: این شرکت در طول سال های اخیر یکی از شرکت های برتر در بین شرکت های گاز استانی و همچنین دستگاه های اجرایی استان کردستان در زمینه ارزیابی عملکرد در بخش های مختلف بوده است.وی خاطرنشان کرد: این شرکت در زمینه ارزیابی عملکرد، رضایتمندی ارباب رجوع، فعالیت های زیست محیطی، گازدار شدن روستاها در طول یکسال، بهره وری، نظام پیشنهادات و بحث ایمنی و مباحث HSE و همچنین روابط عمومی همواره در بین شرکت های برتر کشور و استان بوده است.مدیرعامل شرکت گاز کردستان اظهار داشت: این شرکت از سال 83 تا 93 در زمینه ارزیابی عملکرد در بین کل دستگاه های اجرایی استان در بخش شاخص های عمومی و اختصاصی موفق به کسب شش رتبه اول، یک رتبه دوم و یک رتبه سوم شده است.رضوی خاطرنشان کرد: همچنین روابط عمومی این شرکت در زمینه ارزیابی عملکرد میان سال های 83 تا 93 در میان شرکت های تابعه شرکت ملی گاز ایران یک رتبه هفتم، یک رتبه سوم وهفت رتبه اول راکسب کرده است.وی در ادامه یه طرح تکریم ارباب رجوع اشاره کرد و افزود: شرکت گاز کردستان همچنین در زمینه جلب رضایت ارباب رجوع بسیار خوب عمل کرده و در بین سال های 83 تا 93 موفق به کسب رتبه های برتر در این زمینه شده است.رضوی افزود: یکی از جهت گیری های مدیریت نوین در عصر حاضر توجه به ارباب رجوع و جلب رضایت خدمت گیرندگان است و باتوجه به نتایج ارزیابی های صورت گرقته در اجرای طرح تکریم در سال 91 و در اولین جشنواره طرح تکریم ارباب رجوع شرکت ملی گاز ایران ، شرکت گاز استان کردستان به توفیق کسب تقدیرنامه سه ستاره نایل گردید.مدیرعامل شرکت گاز کردستان در ادامه اضافه کرد: این شرکت به دلیل فعالیت های زیست محیطی در سال 89، موفق به کسب لوح تقدیر به عنوان واحد خدماتی سبز در بین شرکت های گاز تابعه شرکت ملی گاز ایران از سازمان حفاظت محیط زیست کشور شده است.
وی گفت: همچنین شرکت گاز کردستان در ارزیابی عملکرد سال 93 و در اجرای مصوبات معاونت نوسازی و تحول اداری معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهوری، در ابعاد شاخص های عمومی و اختصاصی در استان رتبه سطح عالی را از آن خود کرده استرضوی تصریح کرد: شرکت گاز استان کردستان همچنین رتبه اول ایمنی را در سال 89، رتبه اول HSE را در سال 92 و رتبه پنجم عملکرد برتر در حوزه HSE را در سال 93، در بین شرکت های گاز استانی از آن خود کرده است.وی در ادامه به کسب رتبه اول روابط عمومی اشاره کرد و افزود: روابط عمومی شرکت گاز استان کردستان در سال 94 موفق به کسب رتبه اول در زمینه ارتباطات الکترونیک دربین کل شرکت های گاز استانی و پخش و پالایش فرآورده های نفتی در هفتمین جشنواره روابط عمومی های برتر وزارت نفت گردید.