شربت بهار نارنج

مواد لازم:

عرق بهار نارنج: 1 لیوان

آب سرد: 1 لیوان

شکر: 2 لیوان

 

طرز تهیه:

شکر و آب را با هم مخلوط کرده و روی حرارت می گذاریم و وقتی کاملا حل شد و به جوش آمد عرق بهار نارنج را اضافه می کنیم. وقتی مایع به غلظت لازم رسید شربت ما آماده است و آن را درون یخچال نگهداری می کنیم.

به جای عرق بهار نارنج می توان ازشکوفه های خشک شده بهار نارنج هم استفاده کرد. برای این کار 1 استکان شکوفه خشک شده را با 1 لیوان آب در 2 مرحله جوشانده و آب آن را دور می ریزیم و برای بار سوم به محض جوشیده شدن شکوفه یک لیوان عصاره بهار نارنج را داخل شربت می ریزیم.

 

Citrus aurantium Syrup

Ingredients:
Sweat Citrus aurantium: 1 cup

Cold water: 1 cup

Sugar: 2 cups

Directions:
Sugar and water With mixture And the heat put Once completely was solved And come to a boil The Citrus aurantium We add. When the liquid concentration reached the Our Syrup is ready It into the  refrigerator We being held.  Rather than Sweat Citrus aurantium Can Dried blossomss Citrus aurantium Also be used. To do this 1 cup dried blossoms With 1 cup of water Boiled in 2 steps Water and Pour it  away And for the third time Once boiled, the Bloom A glass of extract The Citrus aurantium The Syrup
We add.

Loading the player...