نمایشگر دسته ای مطالب

شجره طیبه

شجره طیبه


این برنامه سعی خواهد داشت با بهره گیری از فرمهای گزارشی، گفتگو ، کلام گوینده و بیان خاطرات به نقش بسیجیان در دوران دفاع مقدس و نیز به بیان نقش نیروهای بسیجی درحال حاضر بپردازد . ترویج و گسترش روحیه وتفکر بسیجی از مولفه های اصلی این برنامه است. معرفی بسیجیان نمونه ، اخبار و اطلاعات بسیج در استان ، معرفی واحد های بسیج ،  بخش معرفی کتاب با موضوع دفاع مقدس ، زندگی نامه  ایثارگران، فرهنگ جبهه ،و ...  از بخشهای مهم این برنامه اند.

Loading the player...
عوامل تولید:

تهیه کننده: ندا نقیبی

تاریخ تولید: 94/07/01