رونق تولید ملی | شنبه، ۳ اسفند ۱۳۹۸

شجره طیبه - نمایش محتوای صدا

 

 

نمایشگر دسته ای مطالب

شجره طیبه

شجره طیبه


شجره طیبه

در این برنامه سعی خواهد داشت با بهره گیری از فرمهای گزارشی – گفتگو، کلام گوینده و بیان خاطرات به نقش بسیجیان در دوران هشت سال دفاع مقدس به طور واضح و روشن پرداخته و نیز به بیان نقش نیروهای بسیجی در حال حاضر  در پیشبرد اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی اشاره شود.

ترویج و گسترش روحیه و تفکر بسیجی از مولفه های اصلی این برنامه است. همچنین یاد و خاطره جانبازیها و ایثارگریهای رزمندگان اسلام که بر هیچ کس پوشیده نمانده به شکلی زیبا، تبیین شود.

در این برنامه، بسیج به عنوان یک چهره فرهنگی معرفی و فعالیت بسیج نهادها و سازمانها، دانشگاهها و مدارس به طور جامع معرفی می شود و تاثیر و نقش امروز بسیج در عرصه های علمی، ورزشی، اجتماعی، سازندگی و  روحیه استقلال طلبی و استکبار ستیزی، پویایی، نشاط، تحرک و حضوز فعال در همه عرصه ها بیان می شود.

 

 

عوامل برنامه:

تهیه کننده، گزارشگر و نویسنده: حسین سلطانیان

گوینده: علی رضا صابونی