رونق تولید ملی | سه‌شنبه، ۳۰ مهر ۱۳۹۸

سیزدهمین صورتجلسه شورای فیلمنامه سیمای مرکز كردستان - نمایش محتوای تلویزیون

 

 

برنامه های سیما

سیزدهمین صورتجلسه شورای فیلمنامه سیمای مرکز كردستان

شماره جلسه: 13

تاريخ: 17/9/89

ساعت شروع:    30/10

ساعت خاتمه:   12

نام اعضاء (با ذكر سمت):

حاضرين:  رضا علی نژاد :  مدیر کل مرکز و رئیس جلسه - سیدفرضی رسایی: معاون سیما - صمد وطنخواه : مدیر تولید و دبیر جلسه - خسرو سینا: کارشناس - فرهاد مسکوک: کارشناس - فرزاد وحدانی: کارشناس - جمیل مفاخری: کارشناس - بختیار لحیمی: کارشناس     

دستور جلسه:

بررسی طرحهای نمایشی اسرافکاران ( آقای برهان احمدی) ، طرح عروسکی موزیکال جنگل آزاد ، روباه سرمست  و طرح سریال نمایشی از گینه بیسائو تا سنه(خانم زینب یوسفی)   

مصوبات جلسه:

1-   طرح نمایشی « اسرافکاران» که توسط آقای برهان احمدی ارائه شده پس از مطالعه کارشناسان و بررسی آن در شورای فیلمنامه مقرر گردید با توجه به موضوعات مطرح شده و نحوه تولید آن این طرح در شرایط کنونی قابل تولید نمی باشد .

 2-   طرح عروسکی موزیکال « جنگل آزاد – روباه سرمست» خانم زینب یوسفی پس از مطالعه آن توسط کارشناسان و مطرح نمودن در جلسه کارشناسان نظرات خود را در مورد این طرح بشرح زیر اعلام نمودند . از نقاط قوت طرح می توان به این اشاره نمود که ایده ارزشمند و پیام اخلاقی دارد و سوژه مناسبی است اما شیوه بیان این پیام اخلاقی مناسب نمی باشد و داستان خطی و ضعیف است ، شخصیتها تکراری و کلیشه ای و هیچ مسیر مشخصی برای قصه بیان نشده است و در کل قصه کودکانه نیست . آنچه از طرف نویسنده طرح ارائه شده تنها یک ایده کلی است و طراحی و قالب اجرای تولید اثر و شیوه نگارش تلویزیونی نمی باشد . و طرح با این شرایط قابل تولید نمی باشد .

 3-    طرح سریال نمایشی «از گینه بیسائو تا سنه» خانم زینب یوسفی نیز در شورا به بحث گذاشته شده و کارشناسان استفاده از قالب طنز را برای بیان مسایل و مشکلات اجتماعی از نقاط قوت طرح اشاره نمودند اما عدم آشنایی نویسنده با شیوه نگارش تصویرنامه های تلویزیونی طرح اشکال دارد کاراکترهای قصه کلیشه ای و تکراری و شخصیت پردازی خوبی نشده است و برای مخاطب جذاب نمی باشد و با جامعه امروزی همخوانی ندارد . و طرح برای تولید یک اثر نمایش مناسب نمی باشد و قرار شد آقای جمیل مفاخری از کارشناسان شورا با خانم یوسفی در زمینه دو طرح ارائه شده و چگونگی ارائه طرح های نمایشی گفتگو نمایند .

وطن خواه - دبیر جلسه