جهش تولید | چهارشنبه، ۷ خرداد ۱۳۹۹

سیران (گشت و گذار) - نمایش محتوای تلویزیون

 

 

برنامه های سیما

سیران (گشت و گذار)

سیران (گشت و گذار)


 

این برنامه با توجه به نیاز گسترش حوزه مخاطبان و مشارکت دادن شهرستانهای استان در برنامه های استانی و همچنین نیاز به انعکاس مسائل فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی شهرستانها از سیمای مرکز کردستان در حال تهیه و پخش می باشد.

در این برنامه با سفر به شهرستانهای استان سعی می شود در قالب یک برنامه مستند روایی به مسائل فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و گردشگری شهرستانهای استان پرداخته شود.

 

اهداف برنامه

شفاف سازی در مورد مطالبات بحق مردم - گسترش فرهنگ کتابخوانی - فرهنگ سازی – توجه به سند ملی توسعه استان – اصل 44 قانون اساسی – تبلیغ فرهنگ جهاد و شهادت – پاسخگویی نظام  به نیازهای  مردم-  توسعه هماهنگ شهرهای متوسط و کوچک استان و جلوگیری از قطبی شدن نظام شهری –  قابلیتهای گردشگری استان - بسترسازی برای افزایش مشارکت اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی در روند توسعه استان جهت جذب سرمایه های خارجی و داخلی و توجه به بازارچه های مرزی - رعایت و گسترش دین و ترویج معارف (قرآن محوری) - انعکاس خدمات مسئولان در راستای اعتماد سازی - تحکیم ارتباط مردم با حاکمیت نظام - ترویج نشاط و امیدآفرینی - الگوی مناسب چهره های موفق جامعه - ترویج فرهنگ روحیه تعاون.

آیتم های برنامه: آرم و وله، معرفی شهرستان، گزارش از مسئولان در مورد مسائل شهری، طرح مباحث شهری و مسئولین شهر، گزارش از مناطق گردشگری شهر مورد بحث، معرفی یک نخبه برجسته از شهرستان.

 

 نویسنده، طراح و کارگردان: کیانوش مشیروزیری

 

این برنامه روزهای جمعه ساعت 19 با مدت زمان 30 دقیقه از سیمای مرکز کردستان در حال پخش می باشد.