رونق تولید ملی | شنبه، ۱۰ اسفند ۱۳۹۸

سید عطا - نمایش محتوای تلویزیون

 

 

برنامه های سیما

سید عطا

سید عطا


انیمیشن سیدعطا در ۲۶ قسمت ۱۱ دقیقه ای در حال تولید است.

هدف از تولید این کار نشان دادن شخصیت یکی از اهالی منطقه به نام سیدعطاست که شجاعت و ایمان و ظلم ستیزی او شهره  منطقه و دفاع از مظلومان را جزو اصلی ترین وظایف خود می دانسته است.

در مقطعی از تاریخ این سرزمین که همه سعی در این داشتند موقعیتی برای خود دست و پا کنند، سید که ژاندارم است و از دست ظلم خانها و عوامل رضا خانی به ستوه آمده قیام می کند و چند سال از مردم  مظلوم منطقه در برابر عوامل رضا خان دفاع  می کند. در این قیام مردم به او می پیوندند و از او حمایت می کنند.

کار سید عطا دفاع از مردم  می شود و خار چشم خانها و عوامل رضا خان.

از ویژگی های این کار پرداختن به قسمتی از تاریخ این شهر(سنندج) می باشد و بازسازی صد سال پیش و قیامهای ملی مذهبی این منطقه.

کار پیش تولید انیمیشن سید عطا از اوایل سال 90 آغاز شده و احتمالا نوروز 92 کار تمام می شود.

عوامل کار

نویسنده: ماشاالله محمدی - هیمن حیدری

انیماتور: علی رضا مسکوکی

ناظر کیفی: دکتر صفورا

موسیقی: بابک میرزاخانی