جهش تولید | شنبه، ۱۰ خرداد ۱۳۹۹

سیب زمینی - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

سیب زمینی

سيب زميني گياهي است يكساله و كم ارتفاع كه گلهايي سفيد با پرچم زرد رنگ داد آنچه كه ما به عنوان سيب زميني ميشناسيم و براي مصرف خوراكي استفاده مي كنيم در حقيقت غده هاي موجود در ريشه آن است.مبدا سيب زميني كوهستانهاي آمريكاي جنوبي و كشور پرو است و در آنجا از ديرباز به عنوان يك محصول مهم غذايي مطرح بوده است.پس از ورود سيب زميني به ايران در بيشتر نقاط آن از جمله استان كردستان كشت شد و بخش عمده اي از سبد غذايي مردم منطقه را به خود اختصاص داد.سطح زير كشت سيب زميني ميزان برداشت و عملكرد در هكتار در استان كردستان در چند ساله اخير به اين شكل بوده است:

سال 1385                      8550  سطح زير كشت                      عملكرد 28 تن در هكتار

 

سال 1386                      8530  سطح زير كشت                      عملكرد 30 تن در هكتار

 

سال 1387                      8500  سطح زير كشت                      عملكرد 32 تن در هكتار

 

1. حمايت از كشاورزان جهت استفاده از روشهاي جديد كشت مانند روش كشت ميني تيوبر كه ميزان توليد و كيفيت محصول را بالا خواهد برد.

 

2. ايجاد انبارهاي مخصوص و كارگاههاي شستشو و بسته بندي و درجه بندي محصول كه قطعا روي بازار پسندي و صادرات سيب زميني بسيار تاثير گذار خواهد بود.

 

3. ايجاد كارخانجات صنايع تبديلي مانند چيپس و صنايع ديگر كه هم سطح زير كشت محصول را افزايش مي دهد و هم با تامين نيروي كار براي اين كارخانجات نرخ بيكاري در منطقه كاهش خواهد يافت.

 

4. ايجاد اتحاديه و تشكل هاي تخصصي به منظور سرمايه گذاري در امر  توليد، صنايع تبديلي و بازاريابي.

 

Potato

Potato is a small and short high plant with white flower with yellow flag. What that we know about potato and we eat that is the gland of this. Potato is came from the mountain of south American and peru and it was an important food there. When potato came to iran its cultured in a lot of part of iran like Kurdistan and the people like that. Cultivate of potato and amount of conclusion and function in hectar in Kurdistan in last years was:

 

1385                    8550 cultivate                function 28 ton in hectar

 

1386                    8530 cultivate                function 30 ton in hectar

 

1387                    8500 cultivate                function 32 ton in hectar

 

1.provide of farmer for using new ways of culture like minituber for rising the produce and quality.

 

2. make special depot and wash workshop and packing and gradation of produce that is so useful for export.

 

3.building the factory of changing the produce like chips that is provide the cultivate and turn down an unemployment.

 

4.making the special block for investment of produce.

 

در نگاه بیشتر ببینید