رونق تولید ملی | جمعه، ۹ اسفند ۱۳۹۸

سومین جلسه شورای فیلمنامه نویسی سیسمای کردستان در سال 1389 - نمایش محتوای تلویزیون

 

 

برنامه های سیما

سومین جلسه شورای فیلمنامه نویسی سیسمای کردستان در سال 1389

سومین جلسه شورای فیلمنامه نویسی سیسمای کردستان در سال 1389


صورتجلسه  : سوم ، سال  1389                                    تاریخ  2/4/89

ساعت :   30/8   الی   10

 اعضاء جلسه : رسایی ، وحدانی ، لحیمی ، وطن خواه ، و با حضور آقای ابوالفضل آهنچیان

 مصوبات :

1)    طرح تله فیلم « برای همیشه» طراح : علیدی ، نویسنده : فرشید سنگ تراش

2)    طرح مستند « آوای سید» طراح لقمان مفاخری

 طرح تله فیلم « برای همیشه » این طرح بدلیل نداشتن المانهای بومی ، عدم پرداخت در شخصیت پردازی ، بی توجهی به رابطه علی حوادث ، ضعف نگارش و مشخص نبودن طرح تصویب نشد .

طرح مستند «آوای سید» بخاطر دارا بودن پتانسیل بومی و اینکه تاکنون کاری در خصوص هنرمند نامی سیدعلی اصغر کردستانی انجام نشده است به مدت 30 دقیقه تصویب گردید تا به شورای طرح و برنامه ریزی مرکز ارائه گردد ؛ توضیح اینکه فعلاً کلیات طرح مورد تصویب است و چنانچه در شورای طرح و برنامه ایده ی اصلی تائید گردد ، باید طرح تلویزیونی آن نوشته شود .