رونق تولید ملی | دوشنبه، ۲۹ مهر ۱۳۹۸

سه وه ته - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

سه وه ته

از درخت بالا مي رود اما نه براي چيدن ميوه مي رود تا سرشاخه هاي جوان و تر وتازه درخت را ببرد و از دستان بخشنده طبيعت سهمي بگيرد و به نيروي انديشه وهنر پيشينيانش از آن سرشاخه هاي جوان سبدي درست كند. سبدي محلي به نام سه وته. براي ساخت سه وته ابتدا بايد شاخه هاي جوان يا به زبان محلي طول ها را دور يك جسم دايره اي چيد كه براي اين كار معمولا از الك استفاده مي كنند.يعني با نخ ، شاخه ها را به شكل عمودي دور الك مي بندند و به اين شكل تار هاي بافت سبد ايجاد مي شود. شاخه هاي افقي يا همان پود هاي بافت را به صورت يك در ميان از لاي تار هاي عمودي عبور مي دهند.كار بافتن شاخه ها به همين شكل تا نيمه سبد ادامه مي يابد. شيرازه زدن آخرين مرحله ساخت سه وته است  كه در واقع انتهاي سبد را تشكيل مي دهد او آخرين پرداخت ها ومرتب كردن را انجام مي دهد تا بدين شكل قصه ساخت سه وته به انجام برسد.

 

Savata

He climb the tree but not for picking fruit he climbed to cut the young bough of tree and to use the nature. He was to make a basket from think and technology of his past. A local basket with name savata. For make savata for the first time we must array bough around a circle thing and they do this around alak.they get the bough in perpendicularly way and it's the tar of the basket. The horizontal bough of basket or pood is go between tar. We do  this to half of basket.the final stage of basket is closing the terminus of basket and arranging this and after that savata is ready.

 

در نگاه بیشتر ببینید