رونق تولید ملی | دوشنبه، ۲۸ بهمن ۱۳۹۸

سه تخم هندوانه - نمایش محتوای تلویزیون

 

 

برنامه های سیما

سه تخم هندوانه

سه تخم هندوانه


 

روزی روزگاری در روستایی کوچک دهقان مهربانی زندگی می کرد. این دهقان مزرعه کوچکی داشت که محصول زیادی نداشت اما گله و شکایتی از این وضعیت نمی کرد تو یه روز بهاری دهقان مشغول شخم زدن مزرعه ش بود که چشمش افتاد یه یک لک لک سفید زخمی که بالش شکسته بود و نمی تونست از جاش تکون بخوره به خاطر همین او رو به خونه برد و از اون روزهای زیادی  نگهداری کرد تا لک لک حالش خوب شد. در یک روز گرم تابستان لک لک پرواز کرد و رفت.

دهقان فقیر و مهربون از رفتن لک لک غمگین و ناراحت شد. تابستان و پاییز و زمستان گذشت و بهار از راه رسید. دهقان مهربان به مزرعه کوچیکش می رفت و کار می کرد روزی در حال کار کردن لک لکی رو دید. لک لک همان لک لک سفید خودش بود خیلی خوشحال شد. لک لک سه تخم براش آورده بود اونا رو در زمین کاشت و تبدیل به هندوانه های بزرگی شد که هیچ کس تا حالا چنین هندوانه هایی به اون بزرگی ندیده بود. وقتی هندوانه ها رسیدند دهقان فامیلهاش خودش رو دعوت کرد تا دور هم هندونه های بزرگ رو بخورند.

دهقان چاقویی برداشت تا یکی را نصف کنه اما پوست هندوانه خیلی محکم بود وقتی توانست هندوانه را قاچ کنه تعداد زیادی سکه از داخل هندوانه بیرون زد همه تعجب کردند داخل دو هندوانه دیگر هم کلی سکه بود. دهقان سکه ها را بین تمام فامیلش پخش کرد و همگی خوشحال و خندان به خونه هاشون برگشتند.

این خبر به تمام اهالی روستا به ویژه همسایه ثروتمند و طعمکار. همسایه طمعکار خیلی ناراحت شد و تصمیم گرفت تخم هندوانه ها را بدست بیاورد. دنبال لک لک می گشت و به لک لکی رسید و پای اون رو زخمی کرد و به خونه برد و از اون نگهداری کرد تا پای لک لک خوب شد و توانست پرواز کنه.

مرد طعمکار تابستان و پاییز و زمستان به مزرعه سرکشی می کرد تا لک لک بیاد و براش تخم هندوانه بیاورد اما لک لک نیامد. مرد طمعکار که عصبانی بود لک لک رو دید که سه تخم هندوانه براش پایین انداخت. اونا رو کاشت و وقتی هندوانه ها بزرگ شدند مرد طعمکار فامیل رو دعوت کرد تا سکه های طلای خودش رو به اونا نشون بده اما وقتی هندوانه رو بریدند کلی زنبور بیرون اومدند و مرد طعمکار رو نیش زدند و همه فامیل هم از ترس زنبورها به بیرون رفتند.

عوامل برنامه:

کارگردان: جبار وزیری

انیماتور: مهناز احمدی

موسیقی: زاهد منصوری

نویسنده: وزیری

طراح شخصیت: سروه امیری

موسیقی: زاهد منصوری

راوی: خاطره ارج

صدابردار: مهران حرمی

مونتاژ: جلال وزیری