رونق تولید ملی | جمعه، ۹ اسفند ۱۳۹۸

سمت و سو - نمایش محتوای تلویزیون

 

 

برنامه های سیما

سمت و سو

سمت و سو


 

برنامه ای است با موضوع اقتصاد شامل اهم موضوعاتی که تاکنون به آنها پرداخته شده است از جمله توانمندیهای استان کردستان در زمینه معادن، کشاورزی و آب،  قاچاق کالا و ارز، طرح هدفمند کردن یارانه ها، طرح خوشه های صنعتی استان از جمله مباحثی است که به صورت تحلیلی در این برنامه مطرح شده اند. سئوال مردم و پاسخ مسئولان به جهت اطلاع رسانی و اعتمادسازی با هدف پیشرفت های کشور، تلاش - اشتغال و تولید ثروت در جامعه، عمران و آبادانی کشور، تاکید بر دستاوردها و توانمندیهای ملی از محورهای اصلی برنامه سمت و سو میباشد.

همچنین جلب و گسترش مشاركت عمومي در تمامي زمينه هاي فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي، سياسي - تقويت مديريت اجرايي كشور و تشريح منطقي و منصفانه دستاوردهاي نظام در عرصه هاي مختلف - امين نظام و مورد اعتماد مردم و پل ارتباطي ميان آحاد جامعه و مسئولان نظام و تسهيل كننده رابطه همدلانه و صميمانه مردم و دولت - ايجاد انگيزه ملي همگرايي و همكاري عمومي در جهت افزايش اقتدار ، وحدت و امنيت ملي - ايجاد اميد و نشاط و خودباوري ملي در جهت نهضت نرم افزاري و توليد علم و رشد توسعه فرهنگي، اجتماعي، سياسي و اقتصادي كشور - تحقق ارزشهاي اخلاقي در رفتار هاي اقتصادي - زمينه سازي براي افزايش ظرفيت اشتغال مفيد و مولد و گسترش فعاليت هاي مثبت - تبيين و ترويج روشهاي كسب استقلال اقتصادي و خوداتكايي در عرصه هاي محوري اقتصاد - تبيين و ترويج روشهاي كسب استقلال اقتصادي و خوداتكايي در عرصه هاي محوري اقتصاد - توجه به زيربناهاي عمراني، آباداني و سازندگي كشور - تعميق و گسترش تعاون و آشنايي مردم با نحوه مشاركت اقتصادي كشور و توجه به سند ملي توسعه استان.