جهش تولید | چهارشنبه، ۲۰ فروردین ۱۳۹۹

سلام بر فلسطین - نمایش محتوای تلویزیون

 

 

برنامه های سیما

سلام بر فلسطین

سلام بر فلسطین


 

 

یک روز معلم سر کلاس خندان و بانشاط نبود و غمی تمام قلبش را گرفته بود. چند دقیقه ای گذشت و هیچ کس هیچ حرفی نمی زد تا اینکه معلم این سکوت ناراحت کننده را شکست و گفت: سلام من بر شما ای بچه های دانا. امید آینده. ای بازوان فردا و یکی از دانش آموزان به معلم گفت:  مثل اینکه امروز ناخوش هستی و خنده ای بر لب نداری. معلم از ماجرای ظلم و ستمی که بر کودکان و مادران فلسطینی توسط رژیم صهیونیستی اسرائیل برپاست، گله مند بود و یکی از دانش آموزان که موضوع انشاء خود را سرزمین فلسطین نام نهاده است، انشاء خود را می خواند.

 

عوامل برنامه:

کارگردان: جلال وزیری - جبار وزیری

انیماتور: جلال وزیری