رونق تولید ملی | جمعه، ۹ اسفند ۱۳۹۸

سلام آبیدر - نمایش محتوای تلویزیون

 

 

برنامه های سیما

سلام آبیدر

سلام آبیدر


 

برنامه سلام آبیدر برنامه ای است ترکیبی که به صورت زنده روزهای جمعه از سیمای مرکز کردستان پخش می شود.

این برنامه شامل آیتم های مختلفی است از جمله: گزارشهای مستند، مشاغل (کسب حلال)، مستند اماکن تاریخی و دیدنی استان، گزارشهای مردمی، بخش های کارشناسی، کارتون برای بچه ها، ناسک خیالان (با هدف معرفی مشاهیر کرد)، گزارش ورزشی، هه لپه رکه (رقص حماسی کردی)، مناجات که در فضای محوطه مرکز (فضای باز) اجرا می شود.

در این برنامه با بهره گیری از سیستم پیامک سعی در ارتباطی دوسویه با مخاطب و طرح نظرات مخاطبان در خصوص موضوع برنامه دارد.

موضوعات برنامه: حضور خدا در همه عرصه هاي زندگي - ترويج فرهنگ عفاف و حجاب - قناعت و ساده زيستي - احسان ونيكوكاري - روش هاي تربيتي - گسترش فرهنگ ساده زيستي و پرهيز از تجمل گرايي - آموزش مهارت هاي زندگي - مشاركت اجتماعي - نشاط اجتماعي - اميد به آينده - همبستگي اجتماعي و اسلامي - زندگي هدفمند - ارتقاي بصيرت عمومي نسبت به امور اجتماعي و سياسي - پرهيز از مصرف گرايي - مردم سالاري ديني