رونق تولید ملی | دوشنبه، ۲۸ بهمن ۱۳۹۸

سفر به شهرستانها - نمایش محتوای صدا

 

 

نمایشگر دسته ای مطالب

سفر به شهرستانها

سفر به شهرستانها


 

نویسنده : علی یونسی

گوینده : شهرام صابونی

گزارشگر : تورج میناگری

مدت برنامه : 25 دقیقه

موضوع : در سالروز سفر مقام معظم رهبری به شهرستانهای مریوان ، بیجار و سقز برنامه ای در 3 قسمت 25 دقیقه ای با موضوع بیان خاطزات مردمی و خدمات انجام شده بر اساس مصوبات سفر در طول یکسال در شهرستانهای استان تهیه و پخش می شود .