رونق تولید ملی | پنج‌شنبه، ۲ آبان ۱۳۹۸

سر زد از افق، مهر خاوران - نمایش محتوای تلویزیون

 

 

برنامه های سیما

سر زد از افق، مهر خاوران

 

 

 

سرزد از افق، مهر خاوران

فروغ دیده حق باوران

بهمن، فرّ ایمان ماست

پیامت ای امام

استفلال، آزادی، نقش جان ماست.

شهیدان، پیچیده در گوش زمان، فریادتان

پاینده، مانی و جاودان                        جمهوری، اسلامی، ایران