سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | یک‌شنبه، ۲۹ فروردین ۱۴۰۰

سریوه - نمایش محتوای صدا

 

 

نمایشگر دسته ای مطالب

سریوه

سریوه


Loading the player...
سریوه

در این برنامه پس از آرم گوینده به معرفی شاعر و شرح مختصری از زندگی نامه شاعر می پردازد و با قرائت بعضی از اشعار انتخاب شده به ویژگیهای شعری اشاره خواهد کرد. سپس کارشناس اول به بحث میزان آرایه‌های ادبی و صنایع شعر شاعر می‌پردازد و کارشناس دوم به بیان مفهوم و معنی و مقصود شاعر در بیان برخی مسائل می‌پردازد و پایان بخش برنامه هه‌نبانه بورینه و در اصل واژه نامه برنامه و معنی کلمات سنگین پرداخته خواهد شد.

تاریخ تولید: 95/08/01

تهیه کننده: علی یونسی

گوینده: ستار ناصری

گوینده آیتم: نگین شهبازی