سال تولید، دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین | جمعه، ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۱

سرکشی و بازرسی مسولان تعزیرات از فروشگاه ها - نمایش محتوای تلویزیون

 

 

برنامه های سیما

سرکشی و بازرسی مسولان تعزیرات از فروشگاه ها

سرکشی و بازرسی مسولان تعزیرات از فروشگاه ها


شبکه کردستان