سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | پنج‌شنبه، ۱۴ مرداد ۱۴۰۰

سرپرست جدید بیمارستان تامین اجتماعی سنندج معرفی شد - نمایش محتوای خبر

 

 

خبر کردستان

سرپرست جدید بیمارستان تامین اجتماعی سنندج معرفی شد

سرپرست جدید بیمارستان تامین اجتماعی سنندج معرفی شد


معرفی سرپرست

سرپرست جدید بیمارستان تامین اجتماعی سنندج معرفی شد

در این آیین ضمن قدردانی از خدمات کیهان امامی، رییس سابق بیمارستان تامین اجتماعی سنندج، دکتر افشین احمدی به عنوان سرپرست جدید این بیمارستان منصوب شد.
سرپرست جدید بیمارستان تامین اجتماعی سنندج در این آیین گفت: بیمارستان تامین اجتماعی می تواند به عنوان مرکز توریسم درمانی غرب کشور مطرح شود.دکتر افشین احمدی گفت: بیمارستان تنها یک مرکز درمانی نیست بلکه یک بنگاه اقتصادی است که می تواند نقش مهمی در روند توسعه داشته باشد.وی بر ترسیم افق های توسعه استان تاکید کرد و گفت: در این مسیر باید هدفمند و با برنامه حرکت کنیم و مدیران دیدگاه توسعه گرا داشته باشند.او ارایه خدمات مطلوب و صادقانه به مردم را نیازمند تلاش مسوولین سازمان دانست و گفت: نیروی انسانی توانمند و جوان، مرزی بودن استان، فضای فیزیکی مناسب و هتلینگ خوب از جمله شرایط مناسب بیمارستان تامین اجتماعی سنندج برای تبدیل به قطب درمانی است.کیهان امامی رییس سابق این بیمارستان نیز گفت: در سال های اخیر تجهیزات مناسبی از جمله تخت بیمارستانی و دستگاه لاپارسکول برای این بیمارستان خریداری شده و زایشگاه بیمارستان نیز بازسازی و بهسازی شده است.دکتر کیهان امامی با اشاره به افزایش بیماران این بیمارستان گفت: در سال گذشته 50 هزار بیمار به صورت سرپایی مورد درمان قرار گرفته اند.در این آیین همچنین از خدمات دکتر آزیتا شکوهمند رییس اسناد پزشکی تامین اجتماعی استان کردستان قدردانی شد و دکتر فردین مرادی به عنوان سرپرست جدید این دفتر منصوب شد.دکتر کیهان امامی، رییس سابق بیمارستان تامین اجتماعی سنندج نیز به عنوان معاون مدیر درمان تامین اجتماعی استان کردستان منصوب شد.

آدرس کوتاه :