رونق تولید ملی | سه‌شنبه، ۲۹ بهمن ۱۳۹۸

سرپرست امنیتی و انتظامی استانداری کردستان منصوب شد - نمایش محتوای خبر

 

 

سرپرست امنیتی و انتظامی استانداری کردستان منصوب شد

انتصاب:

سرپرست امنیتی و انتظامی استانداری کردستان منصوب شد

جمع آوری اخبار و اطلاعات امنیتی و ارزیابی و تحلیل آن، پیگیری و مکاتبه در خصوص مسائل مرتبط با حوزه وظایف نیروهای نظامی و انتظامی، شناسایی عوامل و ریشه های ایجابی بحرانهای احتمالی، آسیب های امنیتی و اجتماعی از اهداف کلی دفتر امنیتی و انتظامی استانداری های کشور است.
استان کردستان بر اساس آخرین تقسیمات کشوری در سال 1390 دارای 10 شهرستان، 29شهر، 31 بخش، 86 دهستان و یک هزار و 697 آبادی دارای سکنه و 187 آبادی خالی از سکنه بوده است.
استان در مجموع یک میلیون و 493 هزار و 645 نفر جمعیت دارد که در 29 شهر و هزار و 703 روستا ساکن هستند.

 

منبع خبرگزاری:ایرنا