رونق تولید ملی | دوشنبه، ۲۹ مهر ۱۳۹۸

سرطان - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

سرطان

 

سرطان یعنی رشد، تکثیر و گاهی انتشار غیر طبیعی سلولهای بدن. جسم انسان از میلیونها میلیون سلول تشکیل شده است که در کنار هم ، بافتهایی مانند ماهیچه ها، استخوان و پوست را می سازند. اغلب سلولهای طبیعی بدن در پاسخ به تحریکاتی که از داخل و خارج بدن به آنها وارد می شود، رشد و تولیدمثل می کنند و در نهایت می میرند. اگر این فرآیند در مسیر تعادل و صحیح خوداتفاق بیفتد، بدن سالم می ماند و عملکرد طبیعی خود را حفظ می کند. اما مشکلات، زمانی شروع می شود که یک سلول طبیعی دچار " جهش " و یا تغییر شده و به سلول سرطانی تبدیل می شود.

یک سلول طبیعی ممکن است بدون هیچ دلیل واضحی به یک سلول سرطانی تبدیل شود ، ولی در اغلب موارد، تبدیل در اثر مواجهه مکرر با مواد سرطان زا مانند الکل و دخانیات صورت می گیرد. شکل ظاهری و نیز عملکرد سلولهای سرطانی شده با سلولهای طبیعی تفاوت دارد. جهش یا تغییر ایجاد شده در DNA یا ماده ژنتیکی سلول اتفاق می افتد .DNA همان مسئول کنترل شکل ظاهری و عملکرد سلول است. وقتی DNA یک سلول تغییر می کند، آن سلول با سلولهای سالم کنار خود تفاوت می یابد و دیگر کارسلول های طبیعی بدن را انجام نمی دهد. این سلول تغییر یافته از سلولهای همسایه اش جدا می شود و نمی داند چه زمانی رشدش باید به پایان برسد و بمیرد. به عبارت دیگر سلول تغییر یافته از دستورها و علائم داخلی که سلولهای دیگر در کنترل آنها هستند، پیروی نمی کند وبه جای هماهنگی با سلولهای دیگر خودسرانه عمل می کند.

این سلول " جهش یافته " تقسیم و به 2 سلول جدید " جهش یافته" تبدیل می شود و این فرآیند به همین ترتیب ادامه می یابد تا همان یک سلول موذی به توده ای از سلولها که " تومور" نامیده می شود، تبدیل می گردد. گاهی این تومورها خوش خیم بوده و رشد نمی کنند. ولی در صورتی که سلولهای تومور رشد کنند و تقسیم شوند و سلولهای طبیعی اطراف خود را ازبین ببرند و به نقاط دیگر بدن هم دست اندازی کنند ، تومور" بدخیم " محسوب می شود. بزرگترین خطرتومورهای بدخیم ،توانایی آنها در حمله به بافتهای سالم وپخش شدن در بدن است. هر چه تومورها رشد کنند و بزرگتر شوند ، جلوی رسیدن مواد غذایی و اکسیژن را به سلولهای سالم می گیرند وبا پیشرفت سرطان ، سلولهای سالم می میرند و عملکرد و سلامت بیمار ازبین می رود . اگر جلوی این فرآیند گرفته نشود، سرطان به مرگ می انجامد .

انواع سرطانها:

اغلب سرطانها به سه دسته تقسیم می شوند :

1_ کارسینوم :شامل سرطانهایی می شود که از سلولهایی که: سازنده پوست هستند ( مثل سرطان پوست ) و یا لایه داخلی اعضا را می پوشانند ( مثل سرطان ریه ) و یا سازنده غدد هستند ( مثل سرطان سینه ) منشا می گیرد.

2_ سارکوم :این دسته سرطانهایی هستند که از بافت همبند مثل غضروف ، استخوان وماهیچه منشاء می گیرند. از این رو سرطانهای استخوان یا ماهیچه را در هر نقطه از بدن سارکوم می گویند.

3_ لوسمی و لنفوم ها :شامل سرطان هایی است که از سلول های تشکیل دهنده خون و سلولهای ایمنی منشاء می گیرد.

در کشورهای غربی، سرطان پوست شایع ترین سرطان است و پس از آن سرطان سینه، ریه، پروستات، روده بزرگ، مثانه و رحم قرار دارد.

راههای پیشگیری:

1- عدم استفاده از مشروبات الکلی و دخانیات

2- صرف غذاهایی که به صورت آب پز تهیه می شود.

3- عدم استفاده از غذاهایی که آثار سوختگی در آنها نمایان است .

4- استفاده از سبزیجات و انواع میوه ها

5- استفاده کمتر از گوشت قرمز

6- رعایت کامل امور بهداشتی

Cancer

The cancer growth Proliferation And spread of abnormal cells. The human body Millions and millions of cells Is formed Which together Tissues such as Muscle Bone And skin Are. Most normal cells In response to The inside And outside the body. To be inserted, Growth And their reproduction And finally Die. If this process In the balance And its proper Happens, The body will remain intact And its normal function Keeps. Problems Starts That a normal cell With "Jumps" Or modified And the cells  Be converted.

The cells "Mutated" Division And the two new cells "Mutated" Becomes The Process Likewise continues To the cell Insidious to the masses The cells The "tomor" Is called Becomes. Sometimes these tumors Benign Been And do not grow. However, if The tumor cells Growth To And divide And normal cells Around its Destroy And elsewhere The body of the work, tomor "malignant" Considered Are.  The greatest risk of malignant tumors, Their ability The attack healthy tissues And  read In the body. The tumors grow And larger Are Fore Achieve Food And oxygen The Healthy cells are And cancer progression, Healthy cells die And performance And ill health disappears. If this process is  not stopped, Cancer leads to death.

Various cancers:

Often Cancers Are divided into three categories:

1_  carcinoma: Includes cancers Is Of cells that: Builder are the skin (Eg skin cancer)
and Or inner layer of members Is covered (Eg lung cancer) and Or Builder Glands are
(Eg breast cancer) Origin Takes place.

2_ sarcoma: The categories Cancers are The tissue Of connective Eg cartilage,
Bone And muscle Originate. Hence Bone Cancer Or muscle At any point Body
Sarcoma Say.

3_ leukemias and lymphomas: Including cancers of The cells Blood-forming And immune cells The origin is. In Western countries, Cancroid The most common Cancer  And then Breast Cancer Lung, Prostate Colon, Bladder And uterine Located.

Preventive ways:

1 - Do not use alcohol or tobacco

2 - consuming foods that are prepared to be boiled.

3 - Do not use food that burns in them is shown.

4 - Use a variety of vegetables and fruits

5 - Use less red meat

6 - Full compliance with health

 

کلمات کلیدی: سرطان - تکثیر - رشد - الکل - دخانیات - تومور - موادغذایی – اکسیژن – زندگی – سلامت – امید

Keywords: Cancer - Copyrights - grow - alcohol - tobacco - tomor - Food – Oxygen - Life - Health - hope

 

 

در نگاه بیشتر ببینید