رونق تولید ملی | شنبه، ۱۰ اسفند ۱۳۹۸

سرزمین من - نمایش محتوای تلویزیون

 

 

برنامه های سیما

سرزمین من

سرزمین من


 

 

مجموعه مستند 13 قسمتی سرزمین من به معرفی جغرافیایی، بومی و قومی مناطق گوناگون ایران پرداخته است. در اپیزود زندگی در مه میهمان مردم جنگل نشین طالش شده وبا فرهنگ و آیین آنها آشنا می شویم. میزان رطوبت در ارتفاعات کوههای طالش در 4 فصل سال به حدی است که در فصل تابستان هم مردم این منطقه مجبور به استفاده از بخاری و وسایل گرمایشی هستند.

در این مستند با استناد تاریخی به مراجعی همچون کتب بزرگ بن شهریار ناخدای رامهرمزی، شمس الدین دمشقی جغرافی دان بزرگ قرن هفتم هجری قمری و کتیبه کوروش ، تاریخ و تمدن خلیج فارس و جزایر مستقر در آن و نقش آنها در اقتصاد ایران و جهان از آن زمان تا کنون مورد بررسی قرار گرفته است.


کارگردان : کاووس آقایی

محصول : شبکه تهران

مدت :37/22 دقیقه

سال تولید: 1389