جهش تولید | چهارشنبه، ۲۰ فروردین ۱۳۹۹

ستاره مهربان - نمایش محتوای تلویزیون

 

 

برنامه های سیما

ستاره مهربان

ستاره مهربان


 

داستان ما درباره دختری مهربان است به نام ستاره که در روستایی قشنگ با پدر و مادرش زندگی می کرد. ستاره آنقدر مهربان بود که نمی توانست غم و ناراحتی کسی را ببیند.

این دختر خوب ما روزی برای خرید نان به نانوایی می رود و در راه برگشت مرد فقیری را می بیند که خیلی گرسنه است و نانی را که خریده بود به پیرمرد می دهد تا گرسنگی خود را برطرف کند به خانه که برگشت با مادرش صحبت کرد و جریان را گفت مادر چیزی نگفت اما راضی بود که دخترش چقدر مهربان است.

یک روز سرد، پسری به ستاره می رسد که از سرما یخ کرده و درخواست می کنه که چیزی به او بده تا خودش را گرم کنه ستاره که کت تنش عیدی پدرش بود رو از تنش در می یاره و به پسر می ده و خودش همین طور به منزل برمی گرده.

کارهای ستاره همین طور ادامه پیدا می کند شبی در خواب می بینه که ستاره های زیادی از آسمان پایین اومدن و روی شانه هایش نشسته اند صبح که بلند می شه ماجرا را برای پدر و مادر تعریف می کنه و آنها می گویند که حتما کارهامون خوب پیش می ره تا ظهر یک عالمه توی مزرعه کار می کنند نزدیک ظهر یک کبوتر به مزرعه می آد و کمی دورتر از آنها مشغول نوک زدن به زمین می شود. به کبوتر که نزدیک می شوند سکه ای طلا می بینند هر سه نفر زمین را می کنند و با تعجب به کوزه ای پر از سکه های طلا برخورد می کنند و با اون سکه ها تمام عمرشان را با خوبی و خوشی سپری می کنند.

اما ستاره بیشتر از قبل در حق مردم مهربونی می کرد چون می دانست که هر کس دل مردم را شاد کنه خدا هم دل اون رو شاد می کنه.

 

عوامل برنامه:

تهیه کننده و کارگردان: نرگس رستمی معز

نویسنده: نرگس رستمی معز

موسیقی: فرید آریانژاد

مونتاژ: نرگس رستمی معز

اپراتور: مهگام یاور

مدیر تولید: رضا یکتا

مدیر دوبلاژ: سروه کمندی