جهش تولید | شنبه، ۴ بهمن ۱۳۹۹

سایه شوم کرونا بر سر رستوران ها - نمایش محتوای خبر

 

 

خبر کردستان

سایه شوم کرونا بر سر رستوران ها

سایه شوم کرونا بر سر رستوران ها


دانلود

کرونا بر کسب و کار رستوران ها تأثیر گذاشته و به رستوران داران ضرر زیادی وارد کرده است. امیری و گزارشی در این رابطه.

آدرس کوتاه :