جهش تولید | شنبه، ۱۵ آذر ۱۳۹۹

سال آینده؛ وعده معاون وزیر برای بیمارستان دار شدن بانه ای ها - نمایش محتوای خبر

 

 

خبر کردستان

سال آینده؛ وعده معاون وزیر برای بیمارستان دار شدن بانه ای ها

سال آینده؛ وعده معاون وزیر برای بیمارستان دار شدن بانه ای ها


مردم بانه سال آینده بیمارستان خواهند داشت

سال آینده؛ وعده معاون وزیر برای بیمارستان دار شدن بانه ای ها

به گزارش واحد خبر سنندج ، علیزاده گفت: این بیمارستان دارای 90 تخت خواب عمومی است که از 4 بخش تخصصی جراحی، داخلی، زنان ، زایمان و کودکان و نوزادان تشکیل خواهد شد .وی برآوردهای اولیه برای اتمام این پروژه را بالغ بر 16 میلیارد تومان بیان و اظهار کرد: تامین اعتبار این طرح به طور کامل انجام شده است.گفتنی است برای این بیمارستان در زمینی به مساحت 5 هکتار تا کنون بیش از 7 میلیارد تومان هزینه شده است.این بیمارستان هم اکنون 57 درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

آدرس کوتاه :