جهش تولید | دوشنبه، ۱۱ فروردین ۱۳۹۹

سالانه 107 میلیون متر مکعب آب شرب در کردستان تولید می شود - نمایش محتوای خبر

 

 

سالانه 107 میلیون متر مکعب آب شرب در کردستان تولید می شود

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب شهری کردستان گفت:

سالانه 107 میلیون متر مکعب آب شرب در کردستان تولید می شود

محمد حسین محمدی افزود: در حال حاضر جمعیت شهری زیر پوشش خدمات شرکت آبفا استان کردستان، یک میلیون و 68 هزار و 575 نفر است که پیش بینی می شود این تعداد در افق 1420 به یک میلیون و 700 هزار و 72 نفر افزایش یابد.
وی با بیان اینکه حجم آب تولیدی مورد نیاز در شهرهای استان کردستان در شرایط فعلی حدود 107 میلیون مترمکعب در سال است اضافه کرد: از زمان تأسیس شرکت آب و فاضلاب شهری استان در سال 72، تا سال 94 این حجم آب تولیدی 142 درصد رشد داشته است و پیش بینی می شود این افزایش برای سال های 94 تا 1420 حدود 45 درصد باشد.
وی اظهار کرد: رشد جمعیت زیر پوشش از سال 1372 تا سال 1394 معادل 96 درصد بوده و پیش بینی می شود از سال 94 تا سال 1420 معادل 59 درصد رشد داشته باشد.
محمدی ادامه داد: جمعیت تحت پوشش خدمات شبکه توزیع آب شرکت آبفای کردستان نیز در بدو تاسیس 539 هزار و 750 نفر، معادل 93 درصد جمعیت شهری استان بود که این عدد در پایان سال گذشته با 96 درصد افزایش به یک میلیون و 58 هزار و 440 نفر رسید که 99.1 درصد جمعیت شهرنشین استان را شامل می شود.
مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب شهری کردستان گفت: جمعیت تحت پوشش خدمات شبکه جمع آوری فاضلاب نیز در سال 72 برابر با 463 هزار و 550 نفر، معادل 73 درصد جمعیت شهرنشین بود که در پایان سال 94 با 108.9 درصد رشد، به 968 هزار و 482 نفر معادل 90.6 درصد جمعیت شهری استان رسید.
محمدی با اشاره به اینکه در سال 72 هیچگونه تأسیسات تصفیه فاضلاب در استان کردستان وجود نداشت افزود: در پایان سال 1394 حدود 683 هزار و 249 نفر معادل 63.9 درصد شهرنشینان کردستانی از این خدمات بهره مند شده اند.
به گفته وی در سال 1372 تعداد کل شهرهای تحت پوشش تأسیسات آب شهری استان 10 شهر بود که این آمار در پایان سال 1394 با 140 درصد رشد به 24 شهر رسیده است.
وی اضافه کرد: تعداد انشعابات آب از 88 هزار و 368 فقره با 262 درصد رشد به 319 هزار و 898 فقره و طول خطوط انتقال و شبکه توزیع و انشعابات آب از یک هزار و 46 کیلومتر با 373 درصد افزایش به 4 هزار و 952 کیلومتر رسیده است.
او گفت: حداکثر ظرفیت تأمین آب در شهرهای استان از 50 میلیون مترمعکب در سال 72 با 194 درصد افزایش به 145 میلیون مترمکعب و تعداد تصفیه خانه های آب با 400 درصد رشد از یک واحد به 5 واحد رسیده است.
محمدی ادامه داد: در زمان تأسیس شرکت آبفای کردستان در هیچکدام از شهرهای استان، طرح اجرایی آبرسانی بلندمدت و میان مدت وجود نداشت، اما با تلاش پرسنل این مجموعه تا پایان سال گذشته طرحهای اجرایی آبرسانی بلندمدت در 2 شهر استان و طرحهای اجرایی آبرسانی میان مدت در 18 شهر استان کردستان در دستور کار قرار گرفت.
وی اظهار کرد: در پایان سال 1394 تعداد کل مخازن شرکت آب و فاضلاب شهری استان کردستان 125باب و حجم کل مخازن 231 هزار و 985 مترمکعب است و 34 ایستگاه پمپاژ آب در مدار بهره برداری قرار دارند که با ظرفیت 408 هزار مترمکعب در شبانه روز فعالیت می کنند.
مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب شهری استان گفت: تا پایان سال 94، یک هزار و 828 کیلومتر عملیات اصلاح شبکه و خطوط انتقال آب و 2 هزار و 77 کیلومتر عملیات توسعه شبکه و خطوط انتقال آب انجام شده است.
محمدی افزود: تعداد کل شهرهای تحت پوشش تأسیسات جمع آوری فاضلاب شهری در سال 1372 تنها 10شهر بود که با 80 درصد رشد در پایان سال 1394 به 18 شهر رسید.
وی با بیان اینکه تعداد انشعابات فاضلاب در این مدت، از 79 هزار و 184 فقره با 268 درصد رشد به 291 هزار و 628 فقره رسیده است اضافه کرد: طول شبکه جمع آوری و خطوط انتقال فاضلاب از 750 کیلومتر با رشد 131 درصدی به یک هزار و 736 کیلومتر رسید.
به گفته وی تا پایان سال 1394 ظرفیت تصفیه فاضلاب موجود شهرهای استان 61.8 میلیون مترمکعب در سال بوده است.
محمدی اظهار کرد: در بدو تاسیس شرکت آبفا کردستان، یک واحد آزمایشگاه کنترل کیفی آب و یک واحد آزمایشگاه های آب و فاضلاب در سطح استان وجود داشت که این تعداد در پایان اردیبهشت سال جاری به ترتیب با 1400 و 100 درصد رشد به 15 و 2 واحد رسیده است، ضمن آنکه 9 واحد آزمایشگاه فاضلاب نیز تا پایان اردیبهشت سال جاری در حال فعالیت بوده اند.
به گفته وی، از سال 1372 تا سال 1394 رشد 262 درصدی در تعداد اشتراکات وجود داشته است که این رشد برای سال های 94 تا 1420 حدود 61 درصد تخمین زده می شود.
وی بیان کرد: پیش بینی می شود، حجم پساب تولیدی نیازمند تصفیه نیز از حدود 85 میلیون متر مکعب در سال 94 به 124 میلیون مترمکعب در سال 1420 برسد که در این زمنیه نیز شاهد رشدی در حدود 45 درصد خواهیم بود.
در حال حاضر ۳۱۹ هزار و ۸۹۸ اشتراک آب و فاضلاب در استان کردستان وجود دارد که پیش بینی شده است این تعداد در افق ۱۴۲۰ به ۵۲۰ هزار اشتراک افزایش یابد.

منبع خبرگزاری: ایرنا