رونق تولید ملی | سه‌شنبه، ۳۰ مهر ۱۳۹۸

ساقی - نمایش محتوای تلویزیون

 

 

برنامه های سیما

ساقی

 

دل از کفم برون شد *** آن شوخ بی وفا را

جان تیره غمزه  او *** از دست آورده ما را

در کوچه محبت از نقد جان گذشتیم *** آخر طلعت وفی کن احوال این گدا را

در مجلس مغانم ساقی بیار جامی

با یاد روی جانان مطرب بزن نوا را

دل از کفم برون شد *** آن شوخ بی وفارا

جان تیره غم زیه او * از دست آورده ما را

در کوچه محبت از نقد جان گذشتیم *** آخر طلعت وفی کن احوال این گدا را

اسرار عاشقان را از زاهدان مجوئید

از آشنا بپرسید احوال آشنا را

خواننده: هوشنگ شگرف

 

  

 

 

Butler
I was out of my *** it the playful unfaithful
John Dark of coquetry, he earned our
Passing through the street she lives on the review *** Now I suppose the beggars Wafi Talaat
Bring in the Jami Saqi Mghanm
Remember me on Mtrb Janan with the Nova
Kfm was out of my *** it the playful unfaithful
His dark, sad John Zyh *** Gained from our
Passing through the street she lives on the review *** Now I suppose the beggars Wafi Talaat
Lovers do not find the secrets of Zahedan
Ask the person familiar with the
Singer: Hooshang Shegerf