جهش تولید | سه‌شنبه، ۱۱ آذر ۱۳۹۹

ساخت پالان - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

ساخت پالان

Loading the player...

دانلود

پوشش وتجهیزاتی که به منظور حفاظت وبهره کشی بهتر ، برای حیوانات بارکش می سازند ، پالان می نامند وکسی که پیشه اش دوختن این قبیل تجهیزات است است پالان دوز نامیده می شود .الاغ ، یا بو، ، قاطر وشتر جزو حیوانات بارکش هستند وپالان دوز برای هر کدام آنها تجهیزات مخصوص می سازند. پالان تشکیل می شود از یک تشکچه ی کلفت دو شاخه به قالب پشت وکمر حیوان ، که از پارچه ی ضخیم به نام جوال درست می شود لای پالان را با پوشال پر می کنند وقسمت جلو آن را به نام قربوس ، بلندتر می سازند وزیرش را با پارچه ی نرمتر آستر می کنند وسطح آن را مانند لحاف با نخ پشمی خیلی کلفت، بخیه دوزی می کنند که همیشه شق و رق، به قالب پشت حیوان باقی بماند ونیز برای اینکه درحین حرکت به جلو وبه عقب وراست وچپ نلغزد ، یک تسمه ی پهن را از زیر دم حیوان گذرانیده به طور قالبی به دوشاخه راست وچپ پالان می دوزند وقسمت جلو آن را هم به همین شکل به دور سر سینه بندش متصل می کنند ویک تسمه سگک دار خیلی پهن نیز، از بالای پالان وزیر شکم حیوان عبور می دهند ودو سرش را محکم به هم می بندند.